PvdD: Gede­pu­teerde overschat bedrij­vigheid LPM.


27 augustus 2013

De Partij voor de Dieren is van mening dat gedeputeerde de Boer de plank volledig heeft misgeslagen bij het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Dat blijkt volgens de partij uit de informatiebijeenkomst die op 23 augustus jl. op het provinciehuis is gehouden. De partij zette eerder al grote vraagtekens bij de uitlatingen van de gedeputeerde die stelde dat het LPM goed zou zijn voor 6000 tot 7000 banen.

De gedeputeerde heeft het aantal banen rijkelijk overdreven, vindt de partij. Statenlid voor de Partij voor de Dieren Marco van der Wel vroeg expliciet naar de verwachte bedrijvigheid en met name de werkgelegenheid. Zowel de directeur van het Havenschap Moerdijk als de Stec groep bevestigden dat 6000 tot 7000 banen niet realistisch is. Volgens de Stec groep zullen het maximaal 4500 banen zijn, waarvan 1300 niet op het LPM zelf maar als indirecte banen bij toeleveranciers. Dat geldt dan alleen als het hele park bebouwd wordt. De SBBM betwistte ook dat getal en gaat op basis van vergelijkbare terreinen uit van 1000 tot maximaal 3000 banen.

De Stec groep laat in haar presentatie zien dat waarschijnlijk 90% van de bedrijven voor het LPM binnen Nederland zelf zullen verhuizen. Deze logistieke bedrijven zullen elders grote panden leeg achter laten. De partij vindt dat zeer ongewenst omdat er voldoende hectares bedrijventerrein leeg staat of ongebruikt is. Statenlid voor de Partij voor de Dieren Marco van der Wel: "Met het 131 ha grote LPM wordt gebouwd voor de leegstand en werkeloosheid elders in het land."

Ook geeft de Stec Groep aan dat logistieke bedrijven zich liever niet willen vestigen op terreinen waar al veel leegstand is, mede omdat de sloop en herbouw van de panden te duur wordt bevonden. Volgens de partij is dat ook een bevestiging dat daarom het LPM er niet moet komen, maar dat eerst bestaande terreinen moeten worden gebruikt. Statenlid voor de Partij voor de Dieren Marco van der Wel: "Daarmee staat de ontwikkeling van het LPM haaks op het provinciale saneringsbeleid voor industrieterreinen."

Tijdens de bijeenkomst gaven zowel de SBBM (Paul Welschen), het Hart van Moerdijk (Ad Vermeulen), het Havenschap Moerdijk (Ferdinand van den Oever) en de Stec Groep een presentatie over het LPM.


Voor meer informatie over dit onderwerp:

Agenda Beeldvormingsdag: https://dl.dropboxusercontent.com/u/33392177/2013/week%2034/21%20augustus%202013/PS-01.pdf

Presentatie Hart van Moerdijk: https://dl.dropboxusercontent.com/u/33392177/2013/week%2034/23%20augustus%202013/ER-03.pdf

Stec groep, gegevens LPM: http://stec.nl/nieuws/2013/07/

Presentatie SBBM: https://dl.dropboxusercontent.com/u/33392177/2013/week%2034/23%20augustus%202013/ER-02.pdf

Presentatie Havenschap Moerdijk: https://dl.dropboxusercontent.com/u/33392177/2013/week%2034/23%20augustus%202013/ER-04.pdf
Nieuwsbericht ANP:
http://www.anp360.nl/nieuws/article/3796318?h=f72d1c19deac125684b5eff8a2fb4e1b