Geen zomer­reces Partij voor de Dieren Brabant


17 augustus 2010

De provinciale politiek lijkt op een laag pitje te staan, maar achter de schermen gaat het werk door. Zo ook bij de Partij voor de Dieren Noord-Brabant.

Op 21 juli waren fractievoorzitter Birgit Verstappen en werkgroeplid Ingrid Ramaan bij een bijeenkomst over het provinciale flora- en faunabeheer. De provincie heeft de uitvoering van het beheer van de afgelopen vier jaar geevalueerd en maakt plannen voor de komende periode. Op aandringen van de Partij voor de Dieren werd er een informatiebijeenkomst belegd waar iedereen zijn stem kon laten horen over het beleid. Momenteel wordt er aangestuurd op een speciaal plan voor jacht op zogenaamde exoten en onbeschermde diersoorten, waaronder ook de verwilderde kat valt. Nu al worden er in Brabant zo'n 2000 katten afgeschoten waaronder huisdieren, en hier lijkt met de nieuwe plannen geen einde aan te komen. Ook de jacht op ree├źn, zwijnen, ganzen en vele andere diersoorten zal naar verwachting onverminderd doorgaan. Beheer wordt in Brabant vooralsnog vooral vertaald als jacht en schadebestrijding. Het provinciale beleid is nauwelijks gericht op aanpakken van problemen bij de bron of zoeken naar alternatieven voor jacht. Samen met vertegenwoordigers van natuur- en dierenbeschermingsorganisaties probeert de Partij voor de Dieren hier verandering in te brengen. Het verslag van de bijeenkomst kunt u hier nalezen.

De fractie stelde vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over haperende natuurcompensatie bij het plaatsen van windmolens in Etten-Leur, over proefvelden met genetisch gemodificeerde gewassen , over particulier natuurbeheer en over het nieuwbouwplan Providentia in het landelijk gebied bij Heeze-Leende.

Het cateringaanbod van de provinciale kantine alsook van de maaltijden voor leden van de provinciale staten is onder de loep genomen, met de schokkende uitkomst dat er geclaimd wordt diervriendelijke produkten in te kopen terwijl dit niet zo is. Veel vleesprodukten zijn bijvoorbeeld afkomstig uit de gangbare, zeer dieronvriendelijke intensieve veehouderij maar worden als diervriendelijk aangemerkt. Het biologische aanbod van bijvoorbeeld zuivel, fruit en groente is gering. De Partij voor de Dieren gaat binnenkort weer in gesprek met de inkopers van het aanbod in het provinciehuis.

Tijdens de zomermaanden zijn gesprekken gevoerd met een aantal dierenopvangcentra in nood en de Dierenbescherming. Er zijn problemen geinventariseerd en gekeken waar de provinciale overheid een rol zou kunnen spelen. Voorbeelden zijn betere opvang en verzorging voor dieren uit het wild, discontinuiteit in de dierenopvang door het gedwongen sluiten van opvangcentra, meer aandacht voor schuilmogelijkheid voor vee in het veld en beter overleg tussen provincie, gemeenten en dierenwelzijnsorganisaties. Al deze punten worden binnenkort met provinciale bestuurders besproken en de Partij voor de Dieren gaat aandringen op meer inbreng van de provincie.

Over enkele weken begint het nieuwe politieke jaar. Er staan een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals de tweede fase van de Verordening Ruimte en de evaluatie van het flora- en faunabeheer. Bovendien wil de Partij voor de Dieren dat de Provinciale Staten gaan kijken naar de gang van zaken rond Natuurbeschermingswetvergunningen. De Raad van State heeft tijdens de zomer een aantal door het college verleende vergunningen ingetrokken omdat ze niet correct getoetst waren.


Gerelateerd nieuws

Weer tienduizenden dieren slachtoffer van stalbranden

Weer zijn dieren het slachtoffer geworden van grote stalbranden. Op 8 juli verlor...

Lees verder

Partij voor de Dieren ongerust over onzorgvuldige vergunningverlening natuurgebieden

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant maakt zich zorgen over de onzorgvuldige vergunningverlening aan veehouderijbedrijven d...

Lees verder