Weer tien­dui­zenden dieren slacht­offer van stal­branden


13 juli 2010

Weer zijn dieren het slachtoffer geworden van grote stalbranden. Op 8 juli verloren 75.000 kippen het leven bij een brand in Westelbeers, en op 12 juli vonden 875 varkens de dood in Landhorst. Waar de media berichtten over schade en verzekeringskwesties lijkt niemand zich druk te maken over de gruwelijke manier waarop deze dieren aan hun einde zijn gekomen. Vanuit hun kooien is er geen ontsnapping mogelijk. Wakker Dier becijferde dat in de afgelopen vijf jaar meer dan een miljoen dieren bij stalbranden zijn omgekomen. Dieren staan vooralsnog gelijk aan welk ander 'opgeslagen' produkt dan ook, en vallen onder de opstalverzekering. Stallen hebben geen brandwerende compartimenten of sprinklerinstallaties, brandmelders en -blussers ontbreken vaak, en standaard controles door de brandweer zijn ook niet verplicht.
De Partij voor de Dieren Noord-Brabant stelde in 2008 vragen over stalbranden aan GS. Ook de landelijke fractie heeft dit onderwerp al meerdere malen aangekaart bij de ministeries van LNV en VROM, maar vooralsnog zonder resultaat.
https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/879

https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/312

https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/1925

De nonchalance waarmee deze branden worden afgedaan is weerzinwekkend. De Partij voor de Dieren blijft aandringen op betere wetgeving zodat deze toch al geminachte dieren de bescherming krijgen die ze verdienen.

Zie ook: http://www.spoenk.nl/blog/kippen-verbrand-bij-westelbeers

Gerelateerd nieuws

Oproep: bijeenkomst over nieuwe flora- en faunanota 21 juli Den Bosch

Op 21 juli van 19:30 tot 22:00 vindt in het provinciehuis te Den Bosch een bijeenkomst plaats over de nieuwe provinciale f...

Lees verder

Geen zomerreces Partij voor de Dieren Brabant

De provinciale politiek lijkt op een laag pitje te staan, maar achter de schermen gaat het werk...

Lees verder