Oproep: bijeen­komst over nieuwe flora- en faunanota 21 juli Den Bosch


9 juli 2010

Op 21 juli van 19:30 tot 22:00 vindt in het provinciehuis te Den Bosch een bijeenkomst plaats over de nieuwe provinciale flora- en faunawet. Op aandringen van de Partij voor de Dieren Noord-Brabant worden voor het eerst betrokken burgers en dieren- en natuurorganisaties op deze manier geinformeerd en in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken over jacht en beheer in Brabant. Een zo groot mogelijke aanwezigheid van geïnteresseerden is van het grootste belang om invloed uit te kunnen oefenen op het beleid en de stem van dier en natuur te laten horen.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via Groenewetten@brabant.nl of 073 - 681 21 38.

De ontwerp beleidsnota Flora en Faunawet met de titel 'Gewogen belangen' kunt u inzien op:
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/plant-en-dier/flora-en-faunawet.aspx/~/related/d229cb94e4224336b35bac85f9f06a09

Op www.brabant.nl/floraenfauna

vindt u meer informatie, o.a. over hoe u zienswijzen kunt indienen op de nota.

Als u mensen of organisaties kent die ook interesse mochten hebben kunt u deze oproep natuurlijk naar hen doorsturen. Ook kunt u de bijeenkomst vermelden op uw website indien van toepassing.

Gerelateerd nieuws

Petitie tegen het fokken en houden van roofvogels door particulieren

Teken de PETITIE tegen het fokken en houden van roofvogels door particulieren: http://roofvogels.petities.nl Volgers va...

Lees verder

Weer tienduizenden dieren slachtoffer van stalbranden

Weer zijn dieren het slachtoffer geworden van grote stalbranden. Op 8 juli verlor...

Lees verder