Petitie tegen het fokken en houden van roof­vogels door parti­cu­lieren


29 juni 2010

Teken de PETITIE tegen het fokken en houden van roofvogels door particulieren:

http://roofvogels.petities.nl

Volgers van 'Beleef de Lente' - een website van Vogelbescherming Nederland, waar de nesten van diverse vogels via de webcam gevolgd kunnen worden - zijn een handtekeningenactie begonnen om een verbod op het houden/fokken van beschermde roofvogels door particulieren te bereiken.
Op 8 november wordt de petitie aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De petitie wordt gesteund door Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Roofvogels Nederland en Steenuilenoverleg Nederland.

Steeds vaker worden uilen en valken op Marktplaats en vergelijkbare sites aangeboden als 'huisdier'. Roofvogels worden op boerenmarkten en manifestaties in te kleine kooien als decoratie of als publiekstrekker ingezet. De huidige wetgeving maakt het te makkelijk om roofvogels in gevangenschap te houden en op te kweken. Deze praktijken dragen niet bij aan het in stand houden of vergroten van de teruglopende roofvogelpopultatie. Het aanbieden van roofvogels verhoogt het risico van nestroof, brengt het onnodige stress en een structureel onwelzijn van de vogels met zich mee. Controle op de herkomst en de leefsituatie van deze vogels is volstrekt onvoldoende.

De petitie vraagt een verbod op het houden en fokken van (inheemse) beschermde roofvogels. Alleen dierentuinen en vogelopvangcentra zouden een ontheffing op dat verbod kunnen krijgen. Voor het gebruik van roofvogels voor educatieve doeleinden (roofvogelshows) en/of overlastbestrijding (vogelzwermen in de buurt van vliegvelden of in dichtbevolkte wooncentra) zouden in uitzonderingsgevallen en onder strenge controle vergunningen kunnen worden verstrekt, op voorwaarde dat de vogels alleen worden betrokken via organisaties met een ontheffing.

Meer informatie over deze actie:

Anneke Heijblok
E: roofvogelpetitie@gmail.com

Hansje Hardenberg
E: roofvogelhandel@gmail.com
T: (00352) 26123619

Pascal Stroeken
secretariaat STONE Steenuilenoverleg Nederland
E: stone@steenuil.nl
T: (06) 10.29.28.77
I: www.steenuil.nl

Vogelbescherming Nederland
Gert Ottens
E: GO@vogelbescherming.nl
T: 030-693 77 99
I: www.vogelbescherming.nl

Meer informatie over het houden van (roof)vogels in gevangenschap:
http://www.steenuil.nl/pdf/VB_binnenwerk_2007.pdf


Gerelateerd nieuws

Succes in de staten: meer aandacht voor biodiversiteit in Agenda van Brabant en subsidie schaapskuddes veiliggesteld.

De Partij voor de Dieren heeft vandaag met succes biodiversiteit hoger op de financiering...

Lees verder

Oproep: bijeenkomst over nieuwe flora- en faunanota 21 juli Den Bosch

Op 21 juli van 19:30 tot 22:00 vindt in het provinciehuis te Den Bosch een bijeenkomst plaats over de nieuwe provinciale f...

Lees verder