Gemeente Waalwijk negeert nood­lijdend asiel


18 februari 2008

Partij voor de Dieren: “gemeente moet plannen voor nieuwbouw in praktijk brengen”.

Waalwijk, 11 februari 2008 – Het Dierenasiel Waalwijk kampt al jaren met verouderde en te krappe huisvesting. De gemeente belooft al jaren nieuwbouw voor het asiel. Maar diezelfde gemeente stelt de besluitvorming hierover voortdurend uit, waardoor de situatie voor dieren en vrijwilligers van het asiel steeds nijpender wordt. De Partij voor de Dieren wil dat het college nu eindelijk haar verantwoordelijkheid gaat nemen en haar plannen voor nieuwbouw in de praktijk brengt.

Het dierenasiel is sterk gedateerd, en biedt onvoldoende capaciteit. Er is veel te weinig ruimte om alle dieren die aangeboden worden op te vangen en te huisvesten. Momenteel zit zelfs in de rustige winterperiode het dierenasiel helemaal vol en is er onvoldoende tijd om de verblijven te onderhouden of te ontsmetten. De dierenarts, die wekelijks dieren komt enten en chippen, heeft geen eigen werkruimte zoals het hoort in een asiel. Hij moet uitwijken naar de keukentafel, waar de vrijwilligers en betaalde krachten hun koffie drinken en waar het diervoer wordt klaargemaakt.

De gemeente heeft jaren geleden al toegezegd heeft dat er een nieuwe locatie voor het asiel zal komen. Daarom is uitbreiding en verbetering van huidige situatie steeds uitgesteld. Het Hoefsvengebied is uitgekozen als locatie voor het nieuwe asiel. Er heeft een inspraakavond plaatsgevonden voor de nieuwbouwplannen in het betreffende gebied, waarin ook het nieuwe dierenasiel was ingetekend. Daar zijn geen bezwaren tegen geuit.

Op 1 oktober 2007 zei de gemeente Waalwijk het dierenasiel toe om in december een besluit te nemen over de kwestie. Het dierenasiel zou op de agenda komen van de raad, maar dat is nog niet gebeurd. Verder organiseerde het asiel een open dag voor het college en alle raadsleden, maar er kwam maar één raadslid langs. Vervolgens zijn er foto’s van het noodlijdend dierenasiel toegestuurd aan het college en de raadsleden waarop niemand reageerde. Ook over het beloofde besluit in december heeft het bestuur van het dierenasiel niets vernomen.

De Partij voor de Dieren heeft alle lof voor de vele vrijwilligers van het asiel die er het beste van maken, met alle risico’s voor het dierenwelzijn en de arbo-omstandigheden van dien. De Partij voor de Dieren werkgroep Brabant is dan ook geschrokken van de schrijnende situatie in Waalwijk. Ook is de Partij zeer teleurgesteld over de manier waarop het college en de raad haar verantwoordelijkheid voor de opvang van dieren in de gemeente Waalwijk negeert. Daarom heeft de Partij voor de Dieren vorige week vragen gesteld aan het college waarbij zij de gemeente op haar verantwoordelijkheid wijst en duidelijkheid vraagt over de nieuwbouwplannen. De partij hoopt hiermee te bewerkstelligen dat het Dierentehuis Waalwijk de zorg voor de opgevangen dieren kan blijven waarborgen.