Gemelde jacht­mis­stand; de duiven­car­rousel


9 november 2008

’s-Hertogenbosch 8 november 2008 - Zoals misschien bij u bekend, is op dierendag 4 oktober de Brabantse klachtenlijn: “meldpunt jachtmisstanden” geopend. Meerdere vragen en klachten zijn al binnen gekomen, waarvan één klacht onze aandacht trok. Een vrouw had namelijk jagers bezig gezien met een molentje met ronddraaiende dode duiven. Haar vraag: wat is dat precies en mag dat wel gebruikt worden?

Verboden lokmiddel
Het gaat hier om de duivencarrousel een inmiddels verboden lokmiddel. Omstreeks 2004 komt deze duivencarrousel, een geliefd hulpmiddel voor jagers om meer houtduiven te kunnen schieten, in trek. Houtduiven, van plastic of dood, kunnen op de armen van een carrousel worden geplaatst die word aangedreven door een elektromotor. De carrousel maakt daardoor een horizontaal draaiende beweging. Doel van deze methode is om door de beweging van de opgezette duiven de effectiviteit van het lokken van duiven te verhogen en zo meer duiven te kunnen neerschieten. De duivencarrousel wordt gebruikt in open landschappen zoals maïsvelden en graanvelden. Aangezien de duivencarrousel in 2004 en 2005 massaal aangeschaft is door jagers zullen ze deze nu nog ongetwijfeld gebruiken zoals ook nu is gebleken.

Schroom niet te melden
Mocht U ook jagers zien die gebruik maken van de duivencarrousel, aarzel dan niet en doe officieel aangifte bij de politie en vraag om een kopie van de aangifte.

Uiteraard vragen wij u ook melding te doen bij het Brabantse Meldpunt Misstanden Jacht. Melding van jachtmisstanden kan via de e-mail van de werkgroep Partij voor de Dieren Noord-Brabant, Brabant@partijvoordedieren.nl of via het telefonisch meldpunt: 06 41559521. Dit nummer is op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur bereikbaar. Op andere tijden kunnen melders een bericht in spreken en hun nummer achterlaten zodat zij terug gebeld kunnen worden.

Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met de melding en respecteren we de privacy van de melder. Met de gegevens die op deze wijze verzameld worden, kan de Partij voor de Dieren inventariseren hoe de situatie in Noord-Brabant ervoor staat, en zonodig gefundeerd aandringen op maatregelen bij gemeenten, provincie of landelijke politiek.

Gerelateerd nieuws

Verslag Provinciale Statenvergadering 7 november 2008

Begrotingsdebat 2009 Op 7 november 2008 vergaderde Provinciale Staten over de begroting 2009 van de Provincie Noord- Braban...

Lees verder

Dierenthuis Aarle Rixtel vecht voor haar bestaan

Stichting Dierenthuis, stond donderdag 6 november opnieuw voor de bestuursrechter in Den Bosch om een eerder genomen besluit ...

Lees verder