Goed nieuws voor Dier­enthuis


19 december 2008

’s-Hertogenbosch 18-12-2008, Marianne Thieme had vandaag in Laarbeek een gesprek met burgemeester Gilissen en zijn wethouders over het Dierenthuis te Aarle-Rixtel. Een door de minister van LNV ingestelde commissie gaat zoeken naar een oplossing voor het met sluiting bedreigde opvangcentrum. De gemeente heeft beloofd dat er beslist geen dieren zullen worden gedood.

Het opvangcentrum met honderden oude en zieke honden en katten dreigt te worden gesloten omdat het niet in het bestemmingsplan van de gemeente zou passen. Burgemeester Gilissen heeft Thieme verzekerd dat de dieren hoe dan ook niet zullen worden gedood. Een speciaal ingestelde commissie, onder leiding van de commissaris van de Koningin van Noord-Brabant, mevrouw Maij-Weggen, zal de komende tijd werken aan een diervriendelijke en maatschappelijk acceptabele oplossing voor de Stichting.

Het Dierenthuis heeft op haar website laten weten te zullen meewerken aan dit initiatief. De burgemeester heeft daarnaast toegezegd zich sterk te zullen maken voor landelijk beleid inzake opvang van dieren. Hij erkende met de Partij voor de Dieren dat dieren nu aan hun lot worden overgelaten door de overheid, terwijl het een maatschappelijke verantwoordelijkheid is dieren in nood te helpen.
De Partij voor de Dieren is verheugd met deze diervriendelijke afsluiting van 2008 en ziet daarin een voorbode van een diervriendelijker 2009.