In de bres voor histo­rische zandpaden


13 januari 2016

De provinciale Statenfracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren stellen vandaag opnieuw vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de verharding van cultuurhistorische zandpaden in Rijsbergen. De partijen zijn van mening dat de provincie met het aanbrengen van granulaat een grote vergissing begaat en vinden dat de zandpaden hoe dan ook in oorspronkelijke staat hersteld moeten worden.

Volgens Hagar Roijackers (GroenLinks) en Paranka Surminski (Partij voor de Dieren) verdwijnen er steeds meer karakteristieke zandpaden in Brabant: ‘’Iedere leek begrijpt dat granulaat als verharding niets meer met zandpaden te maken heeft. In onze ogen worden de Van Gogh paden nu onherstelbaar vernield. De provincie en gemeenten moeten zuiniger om gaan met dit soort unieke locaties.’’

In de gemeente Zundert liggen meerdere zandwegen die zich vanwege de relatie met Vincent van Gogh op de cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie bevinden. Zundert is niet de enige gemeente waar zandpaden en zandwegen (dreigen te) verdwijnen, ook in andere gemeenten is dit aan de orde. Volgens de partijen kan het verharden van de zandpaden ook leiden tot sluipverkeer in het gebied waardoor de veiligheid van wandelaars in het gedrang komt.

Beide fracties zijn van mening dat de werkzaamheden voor het verharden van de genoemde zandwegen met onmiddellijke ingang stil moet worden gelegd en de zandwegen, voor zover deze zijn gewijzigd, in de oorspronkelijke staat terug moeten worden gebracht.