Inspraak bijeen­komst Europa in Eindhoven 6 juni 2007


10 juni 2007

Enkele impressies van deze bijeenkomst waar Edo en Marianne namens de werkgroep naar toe zijn gegaan. Wij wilden vragen waarom in het ontwerp voor de Europese grondwet nauwelijks aandacht wordt geschonken aan de belangen van dieren.
Edo had van een aantal verschillende punten twee compacte vragen gemaakt:
1) Waarom verbiedt Europa geen dieronvriendelijke tradities zoals onder andere het stierenvechten, het vetmesten van ganzen voor paté de foie gras, de jacht op trekvogels en het jaarlijkse afslachten van grienden op de Faroër eilanden?
2) Waarom worden de belangen van productiedieren en milieu in het algemeen op onverantwoord kortzichtige wijze ondergeschikt gemaakt aan economische belangen?


Ook parlementslid Harry van Bommel draagt de Partij voor de Dieren een warm hart toe

Het was een volle zaal met een divers en assertief publiek. Iedereen had een stemapparaat gekregen om op stellingen die voorbijkwamen te stemmen. Daarna kon men via de moderator Johan Doesburg - met de microfoon - je mening toelichten. De leden van de vaste Kamercommissie penden ijverig alle meningen die voorbijkwamen neer en gaven later ook hun visie op de stelling. Er heerste een sfeer van goedwillendheid en betrokkenheid over en weer. Bijna te mooi om waar te zijn. Twijfel sloeg toe: waarom was er destijds toch ook al weer tégen gestemd? Vanavond was immers iedereen vóór milieu, veiligheid, welvaart enz.

De stellingen op het grote scherm waren zodanig dat zelfs Edo met zijn wiskundig brein de essentie er niet uit kon halen. Je kreeg de indruk dat ze door mensen waren opgesteld die de aanwezigen in het ‘voor’-kamp probeerden te manipuleren. Bijvoorbeeld de vraag “hoe nu verder met Europa?”.
Er werden diverse mogelijkheden geopperd hoe een nieuwe grondwet beter zou kunnen. Maar de enige optie om “tegen” de grondwet te stemmen was echter de optie “de bestaande verdragen zijn voldoende”!
Wat, wanneer je nu van mening bent dat de bestaande verdragen onvoldoende zijn of duidelijk vatbaar voor verbetering, terwijl je het invoeren van een grondwet voor Europa absoluut niet ziet zitten?Uiteindelijk hebben we een paar keer een ingang gevonden om dierenrechten in Europa op de voorgrond te brengen. Hierin waren wij niet alleen want aan het begin van de avond was er al een dappere dame die opstond en via de microfoon duidelijk stelde dat de bio-industrie een van de grootste vervuilers in Nederland is maar dat niemand zich hier over durft uit te spreken. Wij gaven haar uiteraard een luid applaus.

Ook bracht een bezorgde burger naar voren dat de politici alert moeten zijn op krachtige lobby van industrie en bedrijfsleven. Uit eigen ervaring (UvT) weet ik dat hoogleraren die in de Eerste Kamer zitten bestookt worden met informatie van het Productschap Vee,Vlees en Eieren. Zij ontvangen ongevraagd reclame uit de bio-industrie met mooie foto’s van scharrelende varkens in modderpoeltjes en kippen in bloemige weilanden compleet met financiële overzichten (varkensslachterij en Foodconcern Vion maakte in 2006 een nettowinst van 81,4 miljoen euro). En voormalig president van vleesmultinational Dalland Value-Added Pork en directeur van TOPIGS Paul Vriesekoop heeft nu een functie bij de vakgroep Animal Sciences van de Universiteit Wageningen en verkondigd op tv dat de varkens in de bio-industrie een fijn leven hebben en dat het burgerinitiatief van Milieudefensie “fout vlees” achter de feiten aanloopt. De vleeslobby op zijn best.

Bij de allerlaatste stelling kwamen landen voorbij waarop je kon stemmen of zij in aanmerking kwamen om bij de EU te komen. Waaronder Turkije, Zwitserland, IJsland, Noorwegen. Dit was voor mij dé kans om aan te kaarten hoe IJsland de commerciële walvisvaart heeft hervat en Noorwegen een abominabel beleid heeft op gebied van jacht: zodra er maar één boer klaagt wordt direct de wolf op de lijst van schadelijke diersoorten gezet, idem met de visserij, teruglopende visvangst: wég met de zeehonden! Zelfs de lynx is niet veilig: jacht op dit mooie dier was verleden jaar weer vrijgegeven. Ik mocht mijn stemgedrag toelichten: deze landen bij de EU, dan wél sancties uitoefenen op deze verderfelijke kwesties.

Concluderend:
Het was dan wel een leuke avond waarin enkele mensen hun zegje hebben gedaan - met na afloop een gezellige borrel - maar ook in een nieuwe versie van een grondwet voor Europa dreigt het dierenbelang weer ondergesneeuwd te worden door economisch belang. Het is noodzakelijk de ontwikkelingen met argusogen te blijven volgen.

M.Stolp
E.Timmermans
Loon op Zand, 11 juni 2007


Foto’s gemaakt door
www.marcelvanbussel.nl (kijk daar ook eens voor de visie van Eindhovense ondernemers op Europa)