PvdD Tweede kamerlid Esther Ouwehand zet Vogel­re­va­li­da­tie­centrum Zundert in het zonnetje.


28 juni 2007

Na twee succesvolle verkiezingscampagnes voor de Partij voor de Dieren hield de Brabantse afdeling van de Partij voor de Dieren op zondag 24 juni haar eerste vrijwilligersdag. Behalve nationaal is de Partij voor de Dieren ook op regionaal niveau hard aan het werk om plaatselijke misstanden t.a.v. dieren, natuur en milieu aan de kaak te stellen. Dit gebeurt zowel via de provinciale politiek als door de inzet van vele vrijwilligers, zowel binnen als buiten de werkgroepen. Om dat te benadrukken worden regelmatig diervriendelijke, biologische en/of duurzame initiatieven met een oorkonde en een attentie in het zonnetje gezet. Zondag kreeg Vogelrevalidatiecentrum Zundert, waar de partij te gast was, een welverdiende oorkonde als “Goed Brabants Voorbeeld”.
Ondanks een spatje regen was de eerste Brabantse vrijwilligersdag van de Partij voor de Dieren een groot succes. De partij maakt niet alleen landelijk maar ook regionaal een flinke groei door; in Brabant mag de PvdD inmiddels rekenen op ongeveer 700 leden, waarvan 120 actief betrokken.
Het programma van de vrijwilligersdag bestond onder andere uit lezingen van Birgit Verstappen, het kersverse lid in de Provinciale Staten voor de PvdD, en Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de partij. In deze lezingen kwam naar voren dat de partij al een aantal mooie successen voor de dieren heeft behaald. Aansluitend volgde het boeiende en aangrijpende relaas van Charles Brosens, beheerder van het Vogel Revalidatie Centrum, over het wel en wee van het leven van de vogels en andere dieren op het centrum en alle blije maar ook tragische momenten die dit oplevert voor elk van de ongeveer 80 medewerkers. Zijn verhaal maakt duidelijk dat vele mensen met hart en ziel betrokken zijn bij de bescherming van dieren en natuur, maar dat steun vanuit de politiek hard nodig is.

“Het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert (VRC) mag zich na zijn ontstaan in 1979 inmiddels een goed gestructureerde organisatie noemen, maar is door het niet toereikende budget nog altijd sterk afhankelijk van donaties en giften”, aldus Charles Brosens. “Het VRC Zundert stelt zich tot doel het opvangen en verzorgen van inheemse dieren, met name vogels die in de problemen zijn gekomen, met als doel deze zo snel mogelijk weer vrij te laten óf indien nodig zorgen voor een geschikt onderkomen elders. Noodsituaties kunnen ontstaan door vergiftiging, verkeer, onwetendheid of wetsovertredingen. Daarnaast is er het probleem van de in beslag genomen dieren. Deze zouden na aangesterkt te zijn in het centrum zo snel mogelijk moeten worden uitgezet, echter door langdurige juridische procedures komt het voor dat dieren maanden, tot soms wel een jaar in gevangenschap moeten leven voordat een gerechtelijke uitspraak hen de vrijheid teruggeeft. ”
Brosens: “Een andere belangrijke doelstelling van het VRC is het geven van voorlichting. Vooral scholen maken dankbaar gebruik van onze voorlichtingsmogelijkheden, maar natuurlijk is iedereen van harte welkom”.

De Partij voor de Dieren geeft de medewerkers van het Vogelrevalidatiecentrum Zundert graag een extra blijk van waardering. Dit Goed Brabants Voorbeeld is een stimulans voor anderen om ook op een respectvolle manier met dier, natuur en milieu om te gaan.

Gerelateerd nieuws

Inspraak bijeenkomst Europa in Eindhoven 6 juni 2007

Enkele impressies van deze bijeenkomst waar Edo en Marianne namens de werkgroep naar toe zijn gegaan. Wij wilden vragen waaro...

Lees verder

Politie, publiek, protesterende ‘nudies’, Pamplona stond 5 juli op zijn kop!

« Si las corridas de toros son cultura, los tripis son gastronomía » De spaanse anti-stierenvecht lobby ww...

Lees verder