Jagers boven de wet in Boxmeer?


6 januari 2008

3 januari 2008, Een inwoner uit Boxmeer is in de maand december tot twee keer toe op een schokkende manier bedreigd met de dood, zijn hond is mishandeld en zijn bezittingen zijn vernield door een groep jagers. De politie geeft geen prioriteit aan de kwestie. De Partij voor de Dieren, werkgroep Noord-Brabant is onthutst en stelt vragen aan de gemeente Boxmeer.

Als een inwoner van Boxmeer op zaterdagmiddag 1 december vlakbij zijn huis zijn twee honden uitlaat, stuit hij op een groep van 11 jagers. Zonder enige aanleiding bedreigde een van de jagers de man met de woorden dat hij “op moest flikkeren” want anders zouden zij hem in elkaar slaan. Om de bedreigingen kracht bij te zetten kwam de groep in een cirkel om de man heen staan, met hun geweren in de hand. Ook werd hij geduwd en werd een van zijn honden hard getrapt.

De wandelaar heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie. De wandelaar kende een van de jagers en heeft zijn naam bij de politie gemeld. De politie heeft vervolgens slechts de voorzitter van de plaatselijke jagerclub gebeld.

Op 15 december hoorde de man weer schoten nabij zijn huis. Daarop pakte hij zijn fiets en zijn fotocamera en reed naar de plek waar gejaagd werd. Daar heeft hij foto’s gemaakt van de jagers. Een van de jagers schoot plots in de richting van de man. De kogel raakte de boom waar de man onder stond. Hevig geschrokken wilde de man wegfietsen, maar hij werd tegen gehouden door twee jagers met bivakmutsen op en gewapend met grote messen. Nadat zijn fiets onder hem vandaan werd getrapt en hij bijna op de grond viel, probeerde hij in paniek bij zijn belagers vandaan te vluchten. Hij werd achtervolgd door de jagers met de bivakmutsen en door een auto waar jagers in zaten. Zijn fiets is later vernield teruggevonden, evenals zijn fotocamera. De foto’s die de man van de jagers had gemaakt waren van de camera gewist. Weer heeft de man aangifte gedaan bij de politie, nu van bedreiging met de dood en vernieling van zijn bezittingen. Een aantal jagers is door de man herkend van de keer dat zijn hond werd mishandeld.

Deze schokkende gebeurtenis heeft geleid tot enkele krantenberichten zoals in de Gelderlander. Wie dan meent dat daders hard worden aangepakt en dat hen duidelijk wordt gemaakt dat we in een rechtsstaat leven waarin dit soort praktijken niet worden getolereerd komt in Boxmeer bedrogen uit. Het is met name het politieoptreden wat in deze kwestie opvalt, beter gezegd het uitblijven van politieoptreden. Het slachtoffer heeft nog niets vernomen van de politie dat duid op onderzoek of aanhouding van de bij de politie bekende verdachten.

Al in vele andere situaties is gebleken dat jagers er zo hun eigen regels op na houden. Zo hebben wandelaars bij de PvdD melding gemaakt dat op zaterdagen het geknal niet van de lucht is, het mooie gebied rondom Klein Vortum lijkt op een oorlogsgebied. Reeën rennen van hot naar her, er is gezien dat een ree dwars door het prikkeldraad rende, viel en er later onderdoor kroop. Ook is gezien dat ganzen geen tijd gegund wordt om te fourageren. Jonge mannen verkleed als Rambo’s in complete camouflage pakken beheersen een gebied dat bekend staat om haar dassenburcht, roofvogels, overwinter- en rustgebied voor ganzen. Daarnaast is al eerder gebleken dat er bij politie en jagers sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Dat roept vragen op.

De Partij voor de Dieren werkgroep Noord-Brabant is onthutst over deze gebeurtenissen en het uitblijven van politieoptreden. Zij heeft daarom de volgende vragen aan de Burgemeester als verantwoordelijke voor het politieoptreden in Boxmeer en aan het college en de raad in hun rol als bestuurders.

Vragen:

1. Bent u op de hoogte van de kwestie zoals hierboven en het krantenbericht van de Gelderlander beschreven?

2. Bent u met de Partij voor de Dieren van mening dat de politie prioriteit dient te geven aan een geweldsdelict zoals hierboven beschreven?

3. Zo ja, hoe verklaart u dan dat na 3 weken bij het slachtoffer niets is gebleken van enige actie door de politie hetgeen de indruk wekt dat de politie de kwestie niet serieus neemt en jagers boven de wet stelt?
4. Kunt u aangeven of er onderzoek ter plekke heeft plaatsgevonden?

5. Heeft de politie van Boxmeer al in kaart of alle betrokkenen bij dit geweldsdelict plezierjacht uitoefenden dan wel deel uitmaakten van een wild beheers eenheid (WBE) en in het bezit waren van een jachtvergunning?

6. Zo ja, worden deze vergunningen door de gemeente/ politie ingetrokken indien betrokkenheid bij dit geweldsdelict blijkt?

7. Hoeveel personen in de gemeente Boxmeer hebben een jachtvergunning?

8. Zijn er politieambtenaren met een jachtvergunning in Boxmeer?

Gerelateerd nieuws

Egelopvang bezocht en beloond

De familie Van Scheeres-van Eekelen uit Roosendaal heeft terecht onlangs de oorkonde ‘GOED BRABANTS VOORBEELD’ pl...

Lees verder

Excursie met Harry Voss

Vrijdag 14 december zijn Margeet Steendijk en Peter Buijs van de werkgroep Brabant samen met nog een aantal partijgenoten, on...

Lees verder