Kap dreigt voor 6500 Eiken Sint Anthonis


1 december 2011

De gemeenteraad van St. Anthonis beslist volgend jaar over de kap van 6500 van de 16.000 eiken in het buitengebied. Redenen hiervoor zijn volgens de wethouder dat het geld voor onderhoud gaat besparen, de verkeersveiligheid toeneemt en overlast door vallend blad en wortelopdruk verdwijnt. Ook stelt de wethouder dat de kap zal leiden tot een toename van biodiversiteit.

De Partij voor de Dieren vindt dat bescherming van het landschap van het gebied zwaarder moet wegen dan de economische belangen op de korte termijn en zet haar vraagtekens bij de argumenten van de gemeente. Gemeenten beroepen zich steeds vaker op economische motieven om bomen te kappen, waardoor de biodiversiteit juist afneemt en de kans op het voorbestaan van veel soorten vermindert. Door de kap van de 6500 eiken blijft er een onaantrekkelijk, verarmd en kaal landschap over. Ook vraagt de Partij voor de Dieren zich af wat de omwonenden en inwoners van de gemeente van dit plan vinden. Vandaag dient de fractie schriftelijke vragen in bij Gedeputeerde Staten. Fractievoorzitter Marco van der Wel: ‘De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van de landschappelijke waarden en wij vinden dat die waarden in het geding zijn. Graag horen wij van Gedeputeerde Staten wat haar visie is op deze omvangrijke kaalslag, en of zij bereid is in te grijpen.’

U kunt de vragen hier inzien.