Partij voor de Dieren vreest voor rust en stilte in Huij­bergen


8 december 2011

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren voor Noord-Brabant maakt zich grote zorgen over het bestemmingsplan voor landgoed De Vijverhoeve bij Huijbergen. Als dit plan doorgaat, is dat het einde van de rust en stilte die het gebied kenmerkt. De Partij voor de Dieren heeft daarom een lijst met schriftelijke vragen over het bestemmingsplan opgesteld. Deze worden vandaag aan Gedeputeerde Staten aangeboden.

Volgens de plannen moet er een nieuw landgoed herrijzen met drie landhuizen, een Vlaamse schuur, verschillende kantoor- en congresruimten en een parkeerplaats voor 65 auto's. Dat is te veel van alles, vindt de partij. "Wij zijn er niet van overtuigd dat er voldoende rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de natuur, de dieren en de omwonenden in dit gebied", schrijft statenlid Marco van der Wel.

Het plan leidt tot een vermindering van de kwaliteit van het landschap, extra geluidsbelasting, onrust en een toename van licht. Dit alles is storend voor bijvoorbeeld beschermde vogels en voedselzoekende reeën. Ook lapt de gemeente Woensdrecht een aantal regels uit de Verordening ruimte aan haar laars en heeft de provincie mogelijk steken laten vallen in haar aanwijzingen naar de gemeente.

De Partij voor de Dieren is van mening dat elke ontwikkeling in het buitengebied juist een verrijking van de aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden moet zijn. Dat betekent onder andere dat er per wooneenheid tenminste 2,5 hectare nieuwe natuur verzekerd zijn, hetgeen nu niet het geval lijkt te zijn.

De handhaving op het organiseren van grote evenementen schiet ook tekort. In plaats van de toegestane twaalf conferenties per jaar, met een maximaal van 45 personen, zijn er dit jaar al tenminste 28 bijeenkomsten georganiseerd. De Statenfractie wil graag van de provincie weten op welke manier hierop wordt toegezien, zodat de dieren in het gebied niet voortdurend verstoord worden.

U kunt de vragen hier inzien.