Toch wind­tur­bines op de Brabantse Wal


1 december 2011

Op verzoek van de gemeente Woensdrecht wordt de locatie Kabeljauwbeek alsnog aangewezen als geschikte locatie voor 5 windturbines. In een commissievergadering op 25 november besloot een meerderheid van de staten waaronder VVD, CDA en SP in te stemmen met een zogenaamde ‘aanwijzing’ waardoor windturbines nu toch mogelijk zijn. Eerder was de locatie door de provincie afgewezen vanwege de aanwezigheid van de Brabantse Wal en het open karakter van het landschap.

De Partij voor de Dieren stemde om die reden tegen het voorstel en is verbaasd over de insteek van zowel VVD als CDA. De VVD stelde dat zij tegen windturbines is omdat windturbines ‘op subsidie draaien’ om vervolgens wel in te stemmen met het voorstel. Het CDA vond niet dat de natuur verstoord werd door geluidsgolven want ‘als je het raam open zet hoor je toch alleen de BASF’. Lokale natuur organisaties verwachten dat de ganzen die het gebied nu als foerageergebied gebruiken zullen uitwijken naar omliggend agrarisch gebied en daardoor juist overlast zullen veroorzaken. De Partij voor de Dieren onderzoekt wat zij nog tegen de ‘reactieve aanwijzing’ kan ondernemen.