Koeien in de binnenstad van Eindhoven? Boe!


3 april 2009

Partij voor de Dieren stelt vragen aan het college.

Eindhoven, 2 april 2009 - In het Eindhovens Dagblad van 28 maart was te lezen en te zien dat er in het centrum van Eindhoven tussen het winkelende publiek, twee levensechte koeien reclame maakten voor het Plattelandstoerisme in Brabant. Anders dan dit artikel en de foto wellicht bij velen suggereren is er geen enkele koe die voor haar lol in het centrum van Eindhoven zou willen staan. Hier was sprake van het opzettelijk misbruiken van koeien ter vermaak van mensen. In het krantenartikel wordt diezelfde kritiek van omstanders ook benoemd. De Partij voor de Dieren betreurt het zeer dat de gemeente Eindhoven vermaak met dieren toestaat, en heeft daarom een aantal vragen gesteld aan het college. Naast het misbruiken van koeien is de reclame uiting ook misleidend omdat er in werkelijkheid steeds minder koeien te zien zijn op het platteland, omdat veel dieren de stal niet meer uitkomen.

Misleiding
Een koe hoort gewoon buiten in de wei. Om het Brabantse landschap kleur te geven, maar vooral natuurlijk omdat een koe zich in de wei het lekkerst voelt. Helaas wordt een toenemend aantal koeien in Noord-Brabant het hele jaar op stal gehouden. Door de koeien op stal te houden bespaart een boer ongeveer een halve cent per liter melk. Daarom is het reclame maken met koeien misleidend omdat recreanten steeds minder koeien tegenkomen.

Geen leuk dagje uit voor de koe
“Een leuk dagje uit voor de koe” zo wimpelde de begeleider van de dieren de kritiek van omstanders weg. Echter, bij een evenement als dit bestaan er welzijnsrisico’s voor de dieren, zeker als er sprake is van veel publiek. Daarnaast is de wijze van omgang met dieren voor vermaak vaak stuitend. Het dier wordt gedegradeerd tot een reclameobject, wat op gespannen voet staat met de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier. Bovendien kunnen dergelijke evenementen een verruwende werking hebben op de omgang van mensen met dieren. Dit alles samen met de blootstelling aan muziek, veel mensen, drukte en lawaai, veroorzaakt veel onnodige stress bij de dieren.

Gemeente heeft voorbeeldfunctie
Sinds 2001 voert de rijksoverheid actief beleid dat als doel heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te stimuleren. Waar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en (lokale) overheden veelal werd afgemeten aan de mate waarin rekening wordt gehouden met mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu, maakt sinds 2007 dierenwelzijn onderdeel uit van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. In deze context is het ongepast en onverantwoord dat Eindhoven als “voorbeeld” organisatie (een subsidiërende en vergunningverlenende gemeente ) het toestaat om een evenement te organiseren waar dieren geëxploiteerd worden voor vermaak.