Kunstenaar Marc Mulders steunt stijd Partij voor de Dieren


4 december 2009

Expositie bij provinciehuis Den Bosch vraagt aandacht voor slachtoffers Q-koorts

Den Bosch, 11 december 2009. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant vraagt voorafgaand aan en tijdens de vergadering van de Provinciale Staten aandacht voor de slachtoffers van de Q-koorts. Voor het provinciehuis staat een expositie van kunstenaar Marc Mulders met kunstwerken geïnspireerd op de misstanden in de veehouderij. Tijdens de verg krijgt Gedeputeerde Van Heugten, verantwoordelijk voor landbouw, een print van één van de kunstwerken aangeboden door fractievoorzitter Birgit Verstappen.

Marc Mulders: "Ik steun de strijd tegen de misstanden in de vee-industrie. De beginselen van de Schepping worden letterlijk met voeten getreden door de alliantie LNV, ZLTO en CDA. Zij kiezen geheel tegen de tijdsgeest in voor geld, geld en nog eens geld. En voor grootschaligheid in plaats van duurzaamheid. Vele boeren op het platteland willen juist niet meedoen met deze ratrace waarin het alleen maar gaat om geldelijk gewin en nog hogere exportcijfers."

De Partij voor de Dieren verwijt de landelijke en provinciale overheid dat er veel te laat is ingegrepen. De afgelopen twee jaar heeft zij herhaaldelijk gewezen op de risico's en tevergeefs om maatregelen gevraagd. Tienduizenden gezonde dieren worden nu het slachtoffer van deze catastrofe, en er is roulette gespeeld met de gezondheid van mensen. De Partij voor de Dieren dient vandaag drie moties in waarin gevraagd wordt om het bekend maken van de exacte lokaties van besmette bedrijven, een fokverbod voor geiten en het voorkomen van het ruimen van gezonde dieren.