Partij voor de Dieren: werken aan een bezielde omgeving


4 december 2009

Fractievoorzitter Birgit Verstappen:

"De komende jaren moeten we bepalen of Brabant echt een duurzame provincie wordt".

"Wij vinden dat de provincie megastallen niet moet subsidiëren. Investeer in plaats daarvan in biologische producten en bosontwikkelingsgebieden. Investeer niet in efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen maar in wind- en zonne-energie. Niet in de aanleg van meer snelweg maar in glasvezelnetwerk en telewerken. Niet in maatregelen tegen geluid en fijnstof maar in stille en schone elektrische auto's".


Klik hier om naar de internetsite van de provincie te gaan.