Q-KOORTS: Partij voor de Dieren zet GS mes op keel.


5 december 2009

Mens en dier slachtoffer van ... overheid!

Den Bosch, 8 december 2009. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant roept Gedeputeerde Staten vrijdag aanstaande via een motie op om per direct de plaatsen bekend maken waar Q-koorts heerst. Ook dient zij een motie in waarin zij aandacht vraagt voor de dieren. Het woord scapegoat lijkt wel heel letterlijk te gaan worden.

“De gezondheid van burgers gaat boven landbouwbelang of privacy van boeren. De provinciale overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen en dient zélf de besmettingshaarden bekend te maken. Zij mag zich niet langer aan haar verantwoordelijkheid onttrekken door telkens weer door te verwijzen naar het dralende rijk of de gemeenten.”, aldus Birgit Verstappen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Noord Brabant.

De Partij voor de Dieren vindt het onverkoopbaar dat in Noord-Brabant, nota bene de brandhaard van de epidemie, de provinciale overheid zich voortdurend verschuilt achter rijk of gemeenten. Vanaf begin 2008 stelt de Partij voor de Dieren vragen aan GS, maar op antwoord kan zij soms maandenlang wachten. De Partij voor de Dieren eiste telkens weer goede voorlichting naar burgers toe, vroeg om het in kaart brengen van risicolocaties en een stop op uitbreidingen van geitenhouderijen. Maar er gebeurde … niets! Geen voorlichting, maar wel uitbreidingen van geitenbedrijven op een steenworp afstand van dorpskernen! En nog steeds worden vergunningen afgegeven voor nieuwvestigingen van grote geitenbedrijven.

Belangenverstrengeling

Op vragen van de Partij voor de Dieren gaf Gedeputeerde Staten, daarin gesteund door de coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA, aan het onnodig te vinden risicolocaties kenbaar te maken. Gedeputeerde Staten schoof de verantwoordelijkheid voor voorlichting door richting de gemeenten.
De Partij voor de Dieren heeft vandaag Brabantse gemeenten aangeschreven met de vraag hoe zij hun rol zien ten aanzien van voorlichting, bezien vanuit het licht van de antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van de Partij voor de Dieren. Eind van de maand beginnen de vroeggeboortes, dus dan is er weer nieuw besmettingsrisico. Nog langer wikken en wegen is geen optie meer gezien de omvang van de epidemie en de aandacht die het onderwerp nu eindelijk terecht krijgt.

Ruimen geen oplossing

De scenario’s om de ziekte in te dammen liggen al tijden op de plank, maar worden niet toegepast. Waarom geen dekverbod voor besmette bedrijven? Waarom niet kiezen voor duurmelken? Dan hoeven de geiten niet telkens opnieuw drachtig te worden. Waarom werd niet overgegaan tot het verbranden van besmette mest? Er klinkt nu een pleidooi voor het massaal ruimen van dieren. De niet besmette geit wordt niet gespaard. Waarom niet? Het is immers ook mogelijk alle drachtige geiten te testen en zo onderscheid te maken tussen geiten die wel of niet besmet zijn. Bovendien is het de vraag of het massaal doden van dieren afdoende is. Dierenlevens offeren zonder inbedding in een sluitend pakket van aanvullende maatregelen is een zwaktebod. De bacterie gedraagt zich onvoorspelbaar, kan lang overleven en besmetting blijft mogelijk zolang de bedrijfsvoering op dezelfde intensieve wijze wordt voortgezet en de mest niet verbrand. De Partij voor de Dieren vraagt GS daarom in een tweede motie alles in het werk te stellen om massale ruimingen te voorkomen, eenzijdig kiezen voor ruimen is zinloos en wreed.

Statenlid Birgit Verstappen: "Door de falende overheid en een sector die slechts aan de centen denkt, wordt nu al gesproken over het nemen van draconische maatregelen zoals het ruimen van twintigduizend tot veertigduizend drachtige geiten. Of ze wel of niet besmet zijn met het Q-koorts virus doet er blijkbaar niets toe. Dieren in de grijpers - een schrikbeeld van de varkens- en vogelpest dat nu weer realiteit wordt. En: met de roep om gesloten stalsytemen dreigen ook deze intelligente dieren in gesloten bunkers te verdwijnen. Het ergste is: met adequate maatregelen was dit niet nodig geweest. Het is mogelijk diervriendelijke maatregelen te nemen, dat dit geld kost zullen we voor lief moeten nemen."

Uitbreidingsstop industriële geitenhouderij

Deskundigen noemen de snelle toename van het aantal geiten en de grootschalige bedrijfsvoering als waarschijnlijke oorzaak van de grootste Q-koorts uitbraak in de wereld ooit. Het RIVM adviseert dan ook een stop op uitbreiding. De Partij voor de Dieren roept GS op om alles in het werk te stellen om uitbreidingen en nieuwvestigingen te voorkomen. Zij dient geen enkele medewerking meer te verlenen aan het stimuleren van de industriële geitenhouderij.

Schadeclaims

Letselschadeadvocaten wijzen erop dat mensen die ziek zijn geworden door landbouwdieren de schade kunnen verhalen op agrariers en overheid. Ook het burgerinitiatief Megastallen-Nee heeft reeds aangegeven gebruik te zullen maken van de mogelijkheid op indienen van schadeclaims.
Op vragen van de Partij voor de Dieren of schadeclaims naar aanleiding van dierziektenuitbraken mogelijk zijn, antwoordde GS negatief. Deze uitspraak lijkt nu te worden ingehaald door de werkelijkheid.

De statenvragen en bijbehorende antwoorden van GS kunt u vinden op:

http://brabant.partijvoordedieren.nl/content/view/385//Fractie/view/kamervragen/907

http://brabant.partijvoordedieren.nl/content/view/385//Fractie/view/kamervragen/821

http://brabant.partijvoordedieren.nl/content/view/385//Fractie/view/kamervragen/452

http://brabant.partijvoordedieren.nl/content/view/385//Fractie/view/kamervragen/451