Leen­derbos geschikt voor wilde zwijnen‎


24 februari 2012

Het Leenderbos moet worden aangewezen als officieel leefgebied voor wilde zwijnen. In de bossen ten zuiden van Eindhoven leven naar schatting zo'n 300 zwijnen. Het nastreven van een 'nulstand', waarbij alle zwijnen gedood mogen worden, blijkt in de praktijk onuitvoerbaar. De groep is juist gegroeid in de afgelopen jaren. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant ziet de wilde zwijnen als een welkome verrijking van de Brabantse natuur.

Het wilde zwijn heeft zich blijvend gevestigd in Brabant en volgens de Partij voor de Dieren is uitroeien wreed en zinloos. Het gewroet van de dieren zorgt voor een grotere soortenrijkdom in de bossen. Bovendien kan de recreatieve en toeristische sector profiteren van extra bezoekers die de wilde zwijnen willen ‘spotten’. Statenlid Marco van der Wel: ‘Het is zaak om deze dieren met rust laten zodat de populatie stabiliseert en tegelijk de bezoekers te informeren over de omgang met wilde zwijnen’.

Varkenshouders roepen op om de jacht op de zwijnen te intensiveren omdat ze vrezen voor de overdracht van ziekten. Deze kans is echter zeer miniem omdat onderzoek uitwijst dat wilde zwijnen in Nederland en België deze ziekten niet bij zich dragen. Ook zitten bijna alle varkens in Nederland opgesloten in hermetisch afgesloten stallen met strenge hygiëneprotocollen waardoor besmetting zo goed als uitgesloten is.

De schade die zwijnen aanrichten aan gewassen is deels te voorkomen door wildwerende maatregelen. In de praktijk blijkt de schade heel erg mee te vallen en kunnen boeren hiervoor schadeloos gesteld worden uit het provinciefonds. De beperkte schade is volgens de Partij voor de Dieren geen vrijbrief om als 'oplossing' te proberen alle dieren te doden. De fractie stelt vandaag vragen aan het College van Gedeputeerde Staten over de toekomst van de Brabantse zwijnen.