Leen­derbos uitge­roepen tot leef­gebied voor wilde zwijnen


15 maart 2015

Marianne Thieme en Brabantse lijsttrekker Marco van der Wel voerden zondag 15 maart campagne tegen de jacht op wilde zwijnen. In Brabant geldt de nul-stand voor wilde zwijnen, waardoor deze dieren hun leven nergens in de provincie zeker zijn. Omdat dit beleid volgens de Partij voor de Dieren uitermate dieronvriendelijk en niet houdbaar is, pleit de partij voor beschermde leefgebieden. Thieme en Van der Wel riepen daarom het Leenderbos symbolisch uit tot het eerste wilde zwijnenleefgebied in Brabant.

De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van de huidige nul-stand, die momenteel ook in het Leenderbos geldt. Het lukt de jagers niet om alle zwijnen af te schieten, terwijl de jacht veel onnodig dierenleed oplevert. De bedreiging van de jagers maakt jonge zeugen sneller geslachtsrijp waardoor ze zich sneller voortplanten. De nul-stand werkt dus niet, terwijl het opjagen van de zwijnen wel voor extra risico op verkeersonveilige situaties zorgt. Bovendien maakt de jacht alle dieren in de natuur schuw, waardoor de recreatiewaarde van de Brabantse natuur afneemt.

Het instellen van omheinde leefgebieden zou een mooie kans zijn voor de provincie Brabant om natuurwaarden en recreatieve waarden te versterken. Lijsttrekker voor Brabant Marco van der Wel: “Wilde zwijnen horen van oudsher thuis in Brabant. De enorme bedragen die nu nog worden uitgegeven aan de zinloze en wrede bestrijding van deze dieren kunnen beter worden ingezet voor preventief beleid dat, in tegenstelling tot de huidige bestrijding, wél effectief is.” Thieme vult hem aan: “De intrinsieke waarde en bescherming van in het wild levende dieren moeten de uitgangspunten zijn van provinciaal beleid.”


(Foto's: Jack Tummers)