Ontwik­keling groei mega­stallen onac­cep­tabel!


13 maart 2015

De Partij voor de Dieren vindt de ontwikkeling van het aantal megastallen in Brabant zorgwekkend en onacceptabel. Uit recent onderzoek van Alterra blijkt dat het aantal megastallen in Brabant de laatste jaren fors is toegenomen van 94 in 2005 naar 259 in 2013. Volgens de partij is dit het resultaat van het huidige beleid van schaalvergroting waardoor ook steeds meer kleinschalige veehouders failliet gaan. De partij pleit daarom voor een bouwstop op megastallen.

Fractievoorzitter Marco van der Wel: “de provincie heeft te weinig gedaan tegen megastallen. De intensivering van de veehouderij is nog steeds een ‘race to the bottom’ waarin steeds meer kleine boeren worden weggeconcurreerd door megabedrijven. In de laatste tien jaar is een kwart van de kleine Brabantse veehouders verdwenen.” Het lijkt er sterk op dat ondanks de megastallen de overlast, de kwaliteit van de natuur en het dierenwelzijn niet zijn verbeterd. De partij wil daarom uitleg van de provincie. Ook is de partij van mening dat in het belang van de veehouders zelf de provincie meer moet doen om megastallen tegen te gaan.