Bezorgd om uitbreiding megastal LAVI


11 maart 2015

De Partij voor de Dieren is ernstig bezorgd over de wijze waarop de uitbreiding van megastal LAVI in Oosterhout tot stand is gekomen. De partij vraagt zich af wat de rol van gemeentelijke en provinciale bestuurders is geweest in het vergunningsverleningstraject. Zij wil weten of op enig moment het bestemmingsplan is aangepast, waardoor de uitbreiding mogelijk is geworden. De Partij voor de Dieren heeft met de omwonenden gesproken. Zij beweren dat uitgaande van het bestemmingsplan in 2008 uitbreiding van het bedrijf helemaal niet mogelijk was.

De Partij voor de Dieren maakt zich samen met omwonenden ernstig zorgen over de leefbaarheid, de volksgezondheid en de omliggende natuur in het gebied. Fractievoorzitter Marco van der Wel: “Het bedrijf heeft in het verleden al meerdere keren de wet overtreden en wordt nu beloond met een uitbreiding die volgens de bestemming in eerste instantie helemaal niet mogelijk leek. Op het moment klagen de omwonenden over stankoverlast en daarom is het onbegrijpelijk dat LAVI B.V. mag uitbreiden.”

De omgevingsvergunning voor LAVI B.V. is in juni 2014 verleend. Volgens het provinciaal bestuur was er geen wettelijke grond om de vergunning te weigeren omdat moderne technieken overlast tegen zou gaan en milieubelasting zou verkleinen. De Partij voor de Dieren heeft er een hard hoofd in dat met een grotere stal de situatie leefbaar wordt voor de omwonenden. Op het moment is al sprake van stankoverlast en verkeershinder door het vrachtverkeer. Omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding, maar hebben niet op tijd antwoord gekregen op hun zienswijzen. De Partij voor de Dieren vindt dat onbegrijpelijk.