Protest tegen varkensstal LAVI B.V. in Oosterhout


9 maart 2015

‘s-Hertogenbosch, 9 maart 2015 – Op zaterdag 7 maart heeft de Partij voor de Dieren een protestactie gehouden tegen varkensbedrijf Lavi B.V. te Dorst. Op de locatie, midden in het landschapspark De Open Linie, is een vergunning toegekend voor het houden van 4.695 fokzeugen en jaarlijks zo’n 150.000 biggen. Daarmee kan het de grootste varkensstal van West-Brabant worden. Met de actie wil de partij duidelijk maken dat megastallen niet welkom zijn in West-Brabant.

protest Lavi Ossterhout

Foto: Leden van de Partij voor de Dieren in protest tegen Megastal Lavi in Oosterhout

Statenlid Marco van der Wel heeft met de omwonenden gesproken die aangaven dat zij al in 2008 bezwaar hebben gemaakt tegen de uitbreiding van de varkensstal. De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente Oosterhout en de provincie sinds 2008 geen maatregelen hebben genomen om de uitbreiding van kleine stal tot megastal tegen te gaan. Van der Wel wil daarom gemeentes in West-Brabant waarschuwen om hun bestemmingsplannen megastalproef te maken voordat er nog meer megastallen bij komen in West-Brabant en er zodoende Oost-Brabantse taferelen ontstaan.

Uiteindelijk is de omgevingsvergunning voor Lavi B.V. is in juni 2014 verleend. Volgens het provinciaal bestuur was er geen wettelijke grond om de vergunning te weigeren omdat moderne technieken overlast tegen zou gaan en milieubelasting zou verkleinen. De Partij voor de Dieren heeft er een hard hoofd in dat de situatie leefbaar wordt voor de omwonenden aangezien op het moment al sprake is van stankoverlast en verkeershinder door het vrachtverkeer.

Er loopt nog een beroepsprocedure tegen de verlening van de omgevingsvergunning, welke is aangespannen door de omwonenden en milieu- en natuurorganisaties. Zij stellen dat gemeente en provincie niet de juiste procedure hebben gevolgd in de vergunningverlening. Het kan daarom nog steeds zo zijn dat de bestuursrechter de vergunning vernietigd.