Lega­li­seren achteraf van illegale bouw­werken kan leiden tot wildgroei


12 mei 2015

Een ondernemer in de gemeente Goirle wordt beloond met een omgevingsvergunning, terwijl deze jarenlang door de gemeente is gesommeerd om de bouwwerkzaamheden aan zijn hippisch centrum te staken. De gemeente Goirle heeft dit besluit genomen op grond van een, naar eigen zeggen, Brabantbrede afspraak om bestaande gebouwen zonder vergunning niet af te laten breken. De Partij voor de Dieren wil van het provinciaal bestuur weten of zij op de hoogte is van deze Brabantbrede afspraak en wat deze afspraak precies betekent.

De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat partijen die illegaal in het buitengebied bouwen op deze wijze door gemeentes worden beloond en dat daar ook afspraken over zijn gemaakt. De partij vraagt zich ook af wat de provincie vindt van dergelijke legalisaties en of op deze wijze de provinciale belangen zoals natuurbescherming nog veilig worden gesteld. Verder wil de partij weten of met deze legalisaties willens en wetens gemeentelijke en provinciale belangen worden geschaad.

De partij maakt zich in dit geval zorgen dat de ondernemer voornemens is te bouwen in de door de provincie beschermde natuur, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Volgens het EHS-beleid moeten er compenserende maatregelen worden getroffen voordat plannen worden uitgevoerd. Door deze legalisaties lijkt dat nu niet te gebeuren waardoor de natuur schade kan oplopen. Statenlid Paranka Surminski over de gang van zaken: “Belanghebbenden hebben geen inspraakmogelijkheid vooraf en de natuur is de dupe. De provinciale regels zijn er niet voor niets, maar om waardevolle natuur en ons buitengebied te beschermen.”