Meldpunt jacht­mis­standen Noord- Brabant vraagt mensen extra alert te zijn op over­treding van Flora en Faunawet


10 januari 2009

Meldpunt jachtmisstanden Noord- Brabant vraagt mensen extra alert te zijn op overtreding van Flora en Faunawet omdat deze wet immers uitdrukkelijk het jagen op dieren verbied die als gevolg van weersomstandigheden in uitgeputte toestand verkeren.

(Melding van jachtmisstanden kan via de e-mail van de werkgroep Partij voor de Dieren Noord-Brabant, Brabant@partijvoordedieren.nl of via het telefonisch meldpunt: 06 41559521. Dit nummer is op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur bereikbaar. Op andere tijden kunnen melders een bericht in spreken en hun nummer achterlaten zodat zij terug gebeld kunnen worden).

De provincie Noord- Brabant heeft inmiddels besloten om jacht en afschot in het kader en schadebestrijding gedeeltelijk te staken .Hieronder kun je de stand van zaken teruglezen. Zoals gezegd is het één en ander besloten wegens strenge vorst en sneeuw.

Noord-Brabant:

  • met ingang van donderdagmiddag 8 januari 17.00 uur is jacht op watervogels (wilde eenden) gesloten.
  • met ingang van donderdagmiddag 8 januari 17.00 uur zijn ontheffing voor afschot van overwinterende grauwe ganzen, kolganzen, smienten en knobbelzwanen opgeschort.

“Watervogels zijn door het gebrek aan voedsel, water en schuilplaatsen dusdanig verzwakt dat de jacht oneerlijk is geworden”, aldus een woordvoerster van de provincie.
Als voor het eind van de maand het weer verbetert kan het jachtverbod worden herzien.
Als het nog lang koud blijft, komt er mogelijk ook een jachtverbod voor andere dieren (konijn, fazant en houtduif) en worden ook andere ontheffingen opgeschort.