Stop de jacht en geef de wilde dieren hersteltijd.


11 januari 2009

De gevolgen van de strenge vorst en de sneeuw zijn nog steeds merkbaar voor wilde dieren. Stop de jacht en geef de wilde dieren hersteltijd.

12 januari 2009 ‘s Hertogenbosch. Hoewel het strenge winters weer langzaam op zijn retour is, pleit de Partij voor de Dieren toch voor het instellen van een algeheel jachtverbod en opschorting van alle ontheffingen in Noord-Brabant. Het heeft immers 7 dagen onafgebroken gevroren in niet stedelijk gebied. De temperatuur varieerde van – 2°C tot -18°C. Maar ook nu is de grond nog steeds bevroren en bedekt met sneeuw. Het voedsel is nog steeds niet goed bereikbaar voor dieren. Ook herstel van conditie van wilde dieren na strenge vorst kost tijd.

Overleven in de kou vraagt veel energie van dieren. Daarbij is het steeds moeilijker om aan voedsel te komen. Om de kou te overleven moeten dieren spaarzaam met hun energie omgaan. Dit betekent dat in het wild levende dieren zo weinig mogelijk opgeschrikt moeten worden. De Flora en Faunawet verbiedt de jacht op wilde dieren als de grond bedekt is met sneeuw, op wilde dieren bij een wak of bijt en op wilde dieren die als gevolg van weersomstandigheden in uitgeputte toestand verkeren maar. Op dit verbod worden echter uitzonderingen gemaakt waardoor ondanks de sneeuw toch nog op een aantal dieren gejaagd mag worden bijvoorbeeld op haanfazanten en konijnen.

Jagers met een ontheffing van de provincie kunnen ook nog jagen, bijvoorbeeld op reeën of op de vos. Statenlid voor de Partij voor de Dieren Birgit Verstappen: “ Wij pleiten voor een algeheel jachtverbod. Want, zolang er gejaagd wordt, worden de dieren die op dit moment wél een beschermde status hebben, weliswaar ongewild en onbedoeld, óók opgejaagd en verstoord. En dat is onverantwoord.”

Op dit moment luidt het vooruitzicht dat de vorst minder streng wordt en er treedt dooi in. Voedsel is langzaam weer bereikbaar. Voor het herstel van conditie hebben dieren echter tijd nodig.
De Partij voor de Dieren vraagt de provincie niet langer te wachten en nú een algeheel jachtverbod in te stellen en de nog lopende ontheffingen op te schorten totdat de dieren weer weerbaar zijn.