Neem burger­par­ti­ci­patie Gebieds­ont­wik­keling Ooste­lijke Langstraat (GOL) serieus


27 maart 2018

De Partij voor de Dieren hekelt de onduidelijkheden die bestaan rond de beoordeling van een bewoners-variant op de plannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). De bewoners, verenigd in ‘Van GOL naar Beter’ (VGnB), beweren dat de provincie een verkeerde weergave van hun plan heeft doorberekend, waardoor deze onterecht als veel te duur is beoordeeld. De Partij voor de Dieren vermoedt dat de juiste weergave van de bewonersvariant, ‘variant 72a’, veel beter zal uitpakken voor natuur, landschap en leefbaarheid en dringt bij Gedeputeerde Staten (GS) aan om alsnog een volwaardige doorrekening te doen.

De Partij voor de Dieren hamert al langer op het volwaardig en integraal doorberekenen van variant 72a. Het frustreert fractievoorzitter Marco van der Wel dat GS hier alsmaar vanaf zien: “De bewoners steken al jaren lang veel moeite in een grondig doordacht alternatief op plannen die hun leefomgeving direct gaan raken, maar ze worden steeds met een kluitje in het riet gestuurd. Bovendien lijkt het er nu op dat er fouten zijn gemaakt, waardoor de mist rond variant 72a alleen nog maar dichter is geworden.” GS gaven eerder aan dat de bewonersvariant twee keer zo duur uitpakt als de GOL-plannen, maar nu lijkt die twee keer zo dure variant een verkeerde en aangedikte weergave van variant 72a te zijn. Een compleet en integraal beeld van de kosten en baten van variant 72a ontbreek nog steeds.

De Partij voor de Dieren hekelt de provinciale GOL-plannen, onder meer vanwege de armoedige uitvoering van de Baardwijkse Overlaat als ecologische verbindingszone en het doorsnijden van natuurgebied De Gemeint met een compleet nieuwe weg. Van der Wel: “De bewonersvariant 72a lijkt veel beter te scoren op natuur, landschappelijke inpassing en leefbaarheid en heeft daarnaast ook gewoon oplossingen voor afwikkeling van verkeer. Als Statenlid moet ik rond de zomer een besluit over GOL nemen, maar doordat GS tot nu toe hebben geweigerd een serieuze kosten-baten-analyse te doen van variant 72a, kan ik geen vergelijk maken en geen onderbouwd besluit nemen.”

> U vindt de vragen hier.