Geen vlees in de kuip tijdens Nationale Week zonder Vlees?


27 februari 2018

De Partij voor de Dieren vraagt het college van Gedeputeerde Staten om tijdens de ‘Nationale Week zonder Vlees’ en de ‘Vegetarische Restaurantweek’ minder of geen vlees aan te bieden in het provinciehuis. Volgens fractievoorzitter Marco van der Wel is dit de uitgelezen kans om als provincie het goede voorbeeld te geven en aan te sturen op diervriendelijke en duurzame eetgewoonten: “Ook in Brabant worden gewassen verbouwd en voedingsmiddelen ontwikkeld als alternatief op vlees. Het zou goed zijn om als provincie ook die producten af te nemen.”

Het platform Brabantse Agrofood, waar de provincie deel van uitmaakt, promoot op haar website de Nationale Week zonder Vlees, van 5 tot en met 12 maart. Wat de Partij voor de Dieren betreft is het logisch om dan zelf ook daadwerkelijk mee te doen. Van der Wel: “We zien dat het voedselaanbod in het provinciehuis erg is gericht op vlees en zuivel. We hebben dit al eerder aangekaart en geopperd om mee te gaan in de transitie naar meer plantaardig voedsel, maar tot nu toe heeft de provincie nog niet de hand in eigen boezem durven steken. Maar we hebben goede hoop dat een week zonder vlees deuren kan openen!”

Een dieet zonder vlees en zuivel heeft vele voordelen op het vlak van dierenwelzijn, milieubelasting, energieverbruik en wereldvoedselverdeling. De Partij voor de Dieren wil daarom dat het zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt om als consument te kiezen voor eten zonder vlees.

> U vindt de vragen hier.