Neem het alter­natief van GOL-bewoners serieus!


19 februari 2018

De Partij voor de Dieren heeft weer aan de noodzakelijke bel getrokken bij de provincie over de plannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). De partij vreest dat de provincie haar eigen zin door wil zetten bij de grootse aanpassingen rond de A59 tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk. Goed doordachte alternatieven van burgers – met behoud van natuur en leefbaarheid – zijn niet serieus bekeken en worden onterecht terzijde geschoven, stelt fractievoorzitter Marco van der Wel.

Van der Wel heeft vandaag vragen ingediend bij Gedeputeerde Staten (GS) over de door de Vlijmense Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan aangeboden alternatieven op de GOL-plannen: “Dit breed gedragen en goed doordachte alternatief, opgesteld door een groep bevlogen bewoners van het gebied waar het om gaat, is door GS aan de kant geschoven met argumenten waarmee de plannen van de provincie net zo goed de prullenbak in kunnen.”

Het alternatief van de bewonersvereniging zorgt voor behoud van natuur en leefbaarheid voor Vlijmen-Oost. Het vereist wel aanpassingen van bestaande wegen, maar de plannen van de provincie kosten misschien nog wel meer, stelt Van der Wel. “Het punt is dat Provinciale Staten geen kostenvergelijking kunnen maken, omdat de GS de plannen van de bewoners bij voorbaat terzijde hebben geschoven.” De Partij voor de Dieren verwacht dat de kosten van de door de bewoners ingebrachte variant veel lager zullen zijn, omdat er vooral gebruik wordt gemaakt van de bestaande infrastructuur.

Alleen als de maatschappelijke kosten en baten goed zijn berekend, kun je serieus de verschillende alternatieven vergelijken, stelt Van der Wel. “Wij willen dat dit zo snel mogelijk alsnog gebeurt, om de GOL-plannen tijdig bij te kunnen sturen en rechtszaken te voorkomen.”

De Partij voor de Dieren wil dat de alternatieven van de Vlijmense bewoners serieus in overweging worden genomen, omdat het stuk natuur rond De Gemeint door deze plannen wordt gespaard. Van der Wel: “Wat de provincie betreft komt er een drukke straat dwars door de kostbare natuur.”