Trek vergunning megastal Hilva­renbeek in


16 februari 2018

De Partij voor de Dieren wil dat de verleende vergunning voor een megastal voor ruim 10.000 varkens wordt ingetrokken, vanwege groot maatschappelijk belang. Aanleiding voor het verzoek is de vergunning die is verleend door een blunder van het provinciebestuur. De partij verwijst daarbij naar artikel 4:20f van de Algemene wet bestuursrecht, die dit intrekken mogelijk maakt.

In 2017 heeft de voltallige gemeenteraad van Hilvarenbeek nog aan Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd om de illegaal gebouwde megastal af te laten breken. In plaats daarvan krijgt varkensmagnaat Bert Rijnen nu een vergunning omdat het college is ‘vergeten’ om een beslissing te nemen op de aanvraag. Partij voor de Dieren-Statenlid Marco van der Wel vindt de gang van zaken onvoorstelbaar: “Deze zaak met de illegaal gebouwde stal is al heel lang bekend bij de provincie. Onvoorstelbaar dat dan een ongewenste stal alsnog wordt vergund door een blunder van de provincie!”

De Partij voor de Dieren heeft daarom schriftelijke vragen gesteld over het niet tijdig reageren door Gedeputeerde Staten (GS) op de vergunningaanvraag voor de megastal, met als gevolg dat de vergunning voor de stal voor ruim 10.000 varkens nu automatisch wordt verleend. Teven wil de partij weten waarom destijds niet is gehandhaafd bij de illegale stal en of GS de vergunning alsnog gaan intrekken.

> U vindt de vragen hier.