Nieuw hand­ha­vingsteam voor het buiten­gebied


11 juni 2010

Er is een nieuw handhavingsteam voor het buitengebied in het leven geroepen. Het betreft hier klachten die betrekking hebben op milieu overtredingen:

zoals illegaal crossen, storten van afval, stroperij etcetera.

Het team is bereikbaar onder nummer 0900-9965432