Nieuws­brief zomer 2008 Staten­fractie Partij voor de Dieren Noord-Brabant


16 augustus 2008

Op 15 maart 2007 kwam de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Nu 1 jaar en 5 maanden geleden. Wat hebben we in die tussenliggende tijd gedaan?Provinciale Statenvergaderingen, Commissie Ruimte en Milieu en Commissie Economie , Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Sinds de verkiezingen nemen we deel aan de provinciale statenvergaderingen en aan bovengenoemde vaste commissie vergaderingen.

Om een beeld te krijgen van de bijdrage in de statenvergaderingen van statenlid Birgit Verstappen kunt u de onderstaande speeches aanklikken:


Bijdragen PS 26 en 27 juni 2008

Bijdragen PS 23 mei 2008

Bijdrage Begroting 2008 PS

Maidenspeech PS 27 april 2007,


Op ons initiatief is een dag georganiseerd over de landbouw ontwikkelings gebieden (de logs) waar de grote megastallen zich vestigen en we hebben een gebied bezocht. Onze suggestie om iemand van Wakker Dier uit te nodigen werd niet overgenomen. In de informatie die werd aangeboden ging het geen enkele maal over het leven van de dieren in de megastallen. We hebben geen enkel dier gezien. We kregen vooral te zien hoe mooi de stallen waren en hoe ze beter in het landschap in te passen zijn. Het is schokkend om in een bus te zitten met collega statenleden die lijken te genieten van een dagje uit. Het lijden van de dieren dag in dag uit laat het overgrote merendeel van deze mensen volkomen koud.

Er was ook een kleine demonstratie van mensen die in het log wonen en overlast hebben van de stallen. De stank, de dierziektes als mrsa, q-koorts, de toename van verkeer en vervoer in het landelijke gebied, ze spraken tegen dovemans oren. Bij de discussie die later in een zaal gevoerd werd, waren deze mensen niet uitgenodigd! Het was een geslaagde dag voor de coalitie (CDA, VVD en PvdA) die verantwoordelijk zijn voor wat er met ons mooie Brabantse platteland en de mensen en dieren die er leven, gebeurt!


In de Staten hebben we een aantal moties ingediend:

Motie Dierenwelzijn in Externe Veiligheidsbeleid

Motie Ruilverkaveling Baarle Nassau - Ulicoten

Motie Landbouwschade, Ganzen en WitteKlaver

Motie n.a.v. rapport Rekenkamer “Loon naar Werken” .Helaas haalden de moties het niet omdat het CDA, VVD en de PvdA vrijwel standaard tegenstemmen. Politieke berekening gaat ten koste van natuur en dierenwelzijn. Eén motie werd wel aangenomen maar die ging niet over natuur en dierenwelzijn.Commissie Ruimte en Milieu

In de commissie ruimte en milieu worden allerlei onderwerpen voorbereid met betrekking tot ruimte en milieu, waarvan de meeste daarna in de Provinciale Staten worden behandeld. Het gaat hier bijvoorbeeld over vergunningverlening aan uitbreiding van bedrijven, planning van nieuwe bedrijfsterreinen, verplaatsen van een rundveebedrijf, realiseren van ecologische verbindingszones, biologische Landbouw, aanleggen van een weg, uitbreiding van kassen in een gebied, subsidie op luchtwassers,
particulier natuurbeheer, de ganzenproblematiek en ga zo maar door. Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen voor de Partij voor de Dieren. De agenda is altijd overvol, er wordt soms spreektijdbeperking ingevoerd (dat wil zeggen dat afhankelijk van de grote van de partij twee tot meerdere minuten krijgt) en vaak is er geen tweede termijn. Dit betekent dat de politieke discussie in deze commissie niet tot nauwelijks kan worden gevoerd. Tot groot ongenoegen van met name de oppositie partijen. Het vermoeden leeft dat de samenvoeging destijds van twee commissies met zulke belangrijke provinciale onderwerpen als ruimte en milieu een bewuste politieke keuze is geweest. Onderwerpen die de nodige aandacht vragen en veel politieke discussie oproepen worden nu wegens tijdgebrek er door heen gejaagd. Ook is het hierdoor best lastig onderwerpen die niet in de Provinciale Staten geagendeerd worden op de agenda te krijgen. Het is niet onmogelijk, maar een overvolle agenda wordt er nog meer door belast en dat is vervelend. Toch heeft de Partij voor de Dieren al verschillende keren extra agendapunten toegevoegd, of via een motie vreemd aan de orde van de dag de voor ons belangrijke thema’s dan maar rechtstreeks op de agenda van de Provinciale Staten geplaatst.

Eén van de onderwerpen die door de Partij voor de Dieren op de agenda van de commissie is geplaatst is de kwestie rond de herintroductie van de edelherten. Vanuit de overheid wordt er gestimuleerd om Edelherten te introduceren. Het heeft veel voordelen om dit te doen ( vanwege natuurbeheer; bevordering van biodiversiteit en recreatie). Nadelen zijn er vooral vanuit de landbouw. Edelherten zouden gewassen kunnen vertrappen. De schade wordt vergoed. Men is bang dat edelherten ziektes kunnen overbrengen (terwijl ironisch genoeg we juist de bio-industrie zelf moeten vrezen met alle dierziektes die vanuit de bio-industrie worden gegenereerd zoals bijvoorbeeld q-koorts, mrsa en de vogelgriep – maar hierover zwijgt men liefst).

Ondanks dat de landelijke overheid herintroductie van edelherten stimuleert, de natuur en véle burgers, boeren en buitenlui kunnen genieten van een groepje edelherten én de provincie al veel geld (miljoenen) gestoken heeft in ecoducten voor de edelherten, blokkeert het ZLTO de voortgang!

Ze zijn weggelopen uit de besprekingen en wat doet gedeputeerde Staten? Die kiezen, zoals gebruikelijk de kant van het ZLTO. Hier zien we de verstrengeling van de coalitie met een kleine groep ondernemers. Met name in het CDA maar ook in de VVD is in de bemensing van deze partijen de belangenverstrengeling goed zichtbaar. Het gevolg: een kleine groep ondernemers bepaalt welke koers de coalitie in Brabant vaart. Plots spreekt men over ‘onvoldoende draagvlak’ en maatschappelijke kosten die niet op zouden wegen tegen de ecologische en beheersargumenten en recreatieve voordelen. Als Partij voor de Dieren maken we deze belangenverstrengeling zichtbaar en blijven we de vinger leggen op de zere plekken.


Statenvragen:


23-05-2008: Afschieten vossen

26-03-2008: Raad van State schorst Natuurbeschermingswetvergunning

14-02-2008: MRSA problematiek

14-02-2008: Q-Koorts en 07-03-2008 Aanvullende Q-koorts vragen

11-02-2007: VAB Biezenmortel

31-01-2007: Druisdijk

10-10-2007: Reconstructieplannen

19-09-2007: Productiecapaciteit Essent

27-08-2007: Geen kruistocht tegen kruiskruid

27-08-2007: Ganzenschade

08-08-2007: Vragen n.a.v. artikel vrees schadeclaims: niet uitvoeren van habitattoets

26-09-2007: Aanvullende vragen “vrees Schadeclaims”

01-06-2007: Maintenance Valley WoensdrechtPubliciteit

Opiniestukken:

- Monsterbedrijven in opmars: Esthetiek wint het van Ethiek, Eindhovens Dagblad, 13- 09-2007

- Help, na de melkzee nu de ‘varkensgeltsjer’, Trouw 24-10-2007

- Belasting betaler boet voor varkenstsunami, BN de Stem, 24-10-2007

- Fortis: verkopen is óók een optie, de Hilverbode, najaar 2007

- De vos is vogelvrij, Brabants Dagblad, 28-06-2008

- Stop de uitbuiting van het varken, De Gelderlander, 22-12-2007Artikelen waarin Partij voor de Dieren geciteerd wordt:

- ‘Provincie verzaakt plicht tot bescherming natuur tegen verzuring’, Brabants Dagblad,
27-09-2007

- ‘Eenzijdig besluit over ruimte in Brabant’, Brabants Dagblad, 01-10-2007

- ‘Dierenwelzijn geen criterium vogelhandel’, Brabants Dagblad, 10-04-2008

- ‘Voorkom verspreiding van Q-koorts in Brabant ‘, Brabants Dagblad, 07-03-2007

- Partij voor de Dieren hekelt megafokkerij, Brabants Dagblad, 05-02-2008

- ‘Rem op grote agrarische megabedrijven’, Brabants Dagblad, 17-10-2007

- Belastingbetaler boet voor varkenstsunami, Meat &Meal, 24-10-2007

- Partij voor de Dieren wil gedooggebieden ganzen verbeteren, Weekblad Steenbergse

Bode 09-04-08, (zie hieronder persbericht april 2008, Afschieten ganzen… )

- ‘Houd ruilverkaveling in de gaten’, Brabants Dagblad, 14-04-2008

- PvdD : ‘Voorkom schade aan Brabants Landschap’, BN De Stem, 14-04-2008,

- Valk helpt tegen meeuwenplaag, BN de Stem, 21-03-2008

- ‘Provincie staat jacht op vossen onterecht toe’, Brabants Dagblad, 21-05-2008

- Vossenjacht in Brabant onder vuur, BN/DeStem, 12-07-2008Pers- en nieuwsberichten:

Juni ’08: Statenlid Birgit Verstappen reageert op uithaal boerenvoorman Antoon Vermeer

naar natuurorganisaties en overheid;

Kunst aan de leiband is geen kunst

Mei ’08: Raad van State schorst vergunning voor Brabantse veehouder;

Provincie verleent klakkeloos vergunningen voor afschieten vossen;

April’08: Afschieten van ganzen en verstrekken van schadevergoedingen is dweilen met de kraan open;

Provincie bagatelliseert problemen rondom MRSA;

Feb.’08: Q-koorts: Zeker 80 Brabanders ziek in 2007, hoeveel in 2008?;

Jan.’08: Reactie op artikel “Landhonger is groot” in Brababants Dagblad 12-01-08

Nov.’07: Partij voor de Dieren geeft kritiek op begroting Provinciale Staten;

Okt. ’07: Partij voor de Dieren is tegen plan Provincie om geen verordeningen meer in te zetten op terrein van ruimte en milieu;

Sept.’07 Natuur wordt onvoldoende beschermd

Website en communicatie

Sinds kort kunt u op de website de activiteiten van het Statenlid volgen onder “Nieuws uit de Staten” . Hier vindt u recente statenvragen en speeches. Onder het kopje Persberichten treft u berichten aan die we naar de Pers hebben gestuurd. Birgit schrijft regelmatig opiniestukken. Deze vindt u onder de kop “Opinie”. Tenslotte leest u onder Nieuws allerlei overige activiteiten van de fractie en werkgroep.Fractiebezetting

De fractie bestaat uit een vaste zeer kleine groep volhardende enthousiastelingen:

Naast het Statenlid Birgit Verstappen is er Marcel Morel. Hij is burgerlid van de commissie EMG (zie hierboven). Mariette van der Heijde en Ron van t Pad zorgen samen voor een het reilen en zeilen op het secretariaat, de PR en geven ondersteuning op beleidsinhoudelijk terrein.

Vacatures: De fractie is op zoek naar deskundigen die ons op een aantal beleidsinhoudelijke terrein willen ondersteunen. Daarnaast zijn wij op zoek naar schrijvers/journalisten die op vrijwillige basis stukjes willen schrijven en naar iemand wil meehelpen met het secretariaat. Zie de website voor een meer uitgebreide beschrijving.Eindejaarsactiviteit voor de leden

Vrijdagmiddag 21december organiseerde de fractie een wintermiddag met lezingen, muziek en gedichten. Na afloop was er een borrel.

Ook dit jaar organiseren we een wintermiddag; zaterdagmiddag 21 december 2008. Het thema zal zijn “ Dierenverhalen”