Onveilig Hertenkamp gemeente Son en Breugel


26 augustus 2007

Tilburg, 24 augustus 2007

Geacht College,

De Partij voor de Dieren afdeling Brabant is door enkele verontruste bewoners van uw gemeente benaderd over het gebrek aan veiligheid voor de dieren, welke zich bevinden in het Hertenkamp aan de Dommelpas te Breugel. Er zouden zich dit jaar enkele incidenten hebben voorgedaan, waardoor zelfs in één geval een zwanger hert overleden is.

De oorzaak van deze incidenten zouden het gevolg zijn van daden van vandalisme, in de vorm van het vernielen van de houten afrastering. De bewoners hebben, nadat zij de hulp van de gemeente hebben ingeroepen te horen gekregen dat zij zelf in de wijk wel iets kunnen organiseren om toezicht te houden op het hertenkamp. De bewoners vinden dit echter géén realistische oplossing, aangezien de locatie van het hertenkamp buiten de directe woonwijken ligt. Bovendien stellen zij dat de gemeente Breugel als eigenaar het hertenkamp verantwoordelijk is voor de veiligheid van de dieren.

Deze veiligheid zou sterk verbeteren wanneer er een deugdelijk hekwerk om het hertenkamp zou komen. De huidige houten afscheiding zou vervangen moeten worden door een meer solide, bij voorkeur stalen hekwerk, wat bij een groot deel van de hertenkampen van andere gemeenten al gerealiseerd is. Hieruit is inmiddels gebleken dat deze afscheidingen de mogelijkheden tot vernieling aanzienlijk verminderen.

Aan u als college de volgende vragen:

  • Is het u bekend dat er de afgelopen tijd tenminste twee maal vernielingen zijn aangericht aan de houten afrastering van het hertenkamp?
  • Dat hierbij, ten gevolge van een uitbraak van de dieren, een zwanger hert is overleden?
  • Is de gemeente bereid om de veiligheid voor de dieren in het hertenkamp te verbeteren, door middel van het vervangen van het houten hekwerk door een minder vandalisme gevoelige (stalen) afrastering?
  • Zo ja, op welke termijn wil de gemeente dit realiseren en zo niet, waarom niet?

In afwachting op uw reactie,

met vriendelijke groet,

Margreet Steendijk,
Partij voor de Dieren, werkgroep Brabant.