Opening jacht­seizoen: bos en veld niet meer veilig


15 oktober 2011

Het is gedaan met de rust in de natuur. Het jachtseizoen is vandaag volledig begonnen en plezierjagers trekken door bos en veld om konijnen, hazen, duiven, fazanten en eenden af te schieten. Onder de noemer van ‘schadebestrijding’ wordt er met toestemming van de provincie jaarrond al lustig geschoten op reeën, wilde zwijnen, vossen, verwilderde katten, ganzen, spreeuwen en zo nog wat ‘schadelijke’ diersoorten. De motivatie is dat deze dieren betrokken raken bij aanrijdingen, landbouwgewassen opeten of omdat de mens bedacht heeft dat er een zogenoemde nulstand moet gelden en dat de dieren dus 'illegaal' in de Brabantse bossen wonen.


Staatssecretaris Bleker kondigde vorige week in zijn concept Natuurwet aan dat ook edelherten en wilde zwijnen vrij bejaagbaar moeten worden. Zwijnen komen nu sporadisch voor in Brabant, en net als voor het edelhert kunnen de uitgestrekte wouden een prima leefgebied worden voor deze bosverbeteraars. Groot wild trekt enorme aantallen bezoekers naar de natuur. Op de Veluwe liggen de opbrengsten uit recreatie en toerisme die direct voortvloeien uit de mogelijkheid wild te zien, vele malen hoger dan de schadebedragen die uitgekeerd worden aan gedupeerde boeren. Brabant heeft zeer bijzondere natuurgebieden met dezelfde mogelijkheden voor natuurrecreatie.


Dieren hebben dubbel te lijden. Bleker en consorten maken natuurgebieden steeds kleiner en schraler en sluiten verbindingen tussen natuurgebieden af. Voor de bewoners wordt het steeds moeilijker voedsel te vinden en zich te mengen met andere groepen voor een gezonde voortplanting. Door knallende jagers worden dieren uit hun schuilplaatsen de weg op en de velden in gejaagd. Waar ze vervolgens worden gedood omdat ze zich mengen in ons leefgebied. Zelfs in de Natura 2000 gebieden mag straks gejaagd worden. De mens als ultieme heerser over de natuur. De verstoring en versnippering van de natuur veroorzaakt onbalans en daarmee nemen de ‘aanvaringen’ tussen mens en dier alleen maar toe. De oplossing ligt juist in het vergroten van natuurgebieden, tezamen met een jachtstop en verkeersmaatregelen. De natuur regelt zichzelf en heeft daar helemaal geen hulp van dood en verderf zaaiende jagers bij nodig.


De kans is groot dat er als de plannen van Bleker doorgaan nog meer hobbyjagers bijkomen, aangetrokken door de nieuwe bejaagbare soorten. Brabant is geen schiettent. Natuur moet veilig en toegankelijk zijn voor alle Brabanders, zodat iedereen kan genieten van de rijkdom aan dieren en planten die onze provincie te bieden heeft.