Provincie is voor­nemens om minder natuur te reali­seren


2 november 2011

De provincie Noord-Brabant bevindt zich in een ecologische crisis. Schone lucht en waardevolle natuur zijn in Noord Brabant een schaars goed. Om die reden is het van groot belang om meer natuur te realiseren in Noord-Brabant. Daarvoor is de ecologische hoofdstructuur (de EHS) bedoeld, een groene snelweg voor dieren en planten.

Nu is het Rijk nog verantwoordelijk maar vanaf 2014 wordt de provincie verantwoordelijk voor de realisatie van de EHS. De doelstelling van de provincie was altijd dat de gehele EHS gerealiseerd zou worden, mede omdat er Europese afspraken over zijn gemaakt. Nu staat er echter in de provinciale begroting voor 2012 dat de provincie voornemens is om een 'herijkte' EHS te realiseren. Een herijkte EHS staat vrijwel zeker voor het niet realiseren van voldoende natuur in Brabant. Dat wijkt af van alle eerdere berichten die we van de provincie hebben ontvangen en dat baart ons grote zorgen.

Eerder is de provincie ook door de Stichting Das en Boom al gewezen op de mogelijke financiële risico’s van het niet nakomen van Europese verplichtingen. Het verbaast ons daarom dat er in de begroting geen rekening is gehouden met eventuele boetes uit Europa wanneer de afgesproken natuurdoelen niet worden gehaald. Om helemaal geen risico's te lopen zou het beter zijn om als provincie gewoon de afspraken na te komen en de gehele EHS te realiseren. Statenlid Marco van der Wel is er kort over: ''Goedkoop is uiteindelijk duurkoop, voor de natuur maar ook voor de provincie'.

De statenfractie heeft hierover vragen gesteld aan de provincie: zie link.