Toekomst proef­die­rapen MSD Oss blijft onzeker


14 oktober 2011

DEN BOSCH 14 OKTOBER 2011 - De commissie Economische Zaken en Bestuur sprak vandaag over de tachtig voormalige proefdierapen van MSD die nog in Oss verblijven. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant heeft het onderwerp op de vergaderagenda geplaatst, omdat zij zich grote zorgen maakt over het lot van de dieren. Het gevaar bestaat dat ze worden doorverkocht aan andere proefdierlaboratoria of worden gedood. De provincie Noord-Brabant is met MSD in gesprek over de inrichting van het Life Science Park in Oss en kan zodoende invloed uitoefenen op de toekomst van de apen. MSD heeft gisteren in een brief aan de Gedeputeerde laten weten dat de opties voor de apen nog open staan.
Gedeputeerde Pauli heeft in de vergadering toegezegd dat hij zich tot het uiterste zal inspannen voor een goede afloop voor de dieren.Verder sprak hij uit dat voor de duur dat de provincie betrokken is bij het Life Sciences Park ze geen proefdieren op het terrein accepteren. Voor de lange termijn kan de provincie dit niet garanderen. De gedeputeerde zegt dat er in de toekomst 1% kans blijft dat er weer een bedrijf met proefapen in Oss wordt gevestigd.
Statenlid Marco van der Wel: “Er wordt terecht veel aandacht besteed aan een goede toekomst voor de ontslagen werknemers van MSD. Echter dat een groep ‘oud-werknemers’die onvrijwillig jarenlang testen heeft moeten ondergaan volkomen vergeten wordt is onacceptabel. Deze dieren verdienen nu een dierwaardig leven vrij van pijn en angst.”
De Partij voor de Dieren zal in de Statenvergadering op 4 november moties indienen om GS te committeren aan inzet voor dierwaardige opvang van de apen, en om spoedige opheldering over het lot van dieren te krijgen. De Partij voor de Dieren wil zich verder sterk gaan maken voor een proefdiervrij Oss: de faciliteiten moeten worden afgebroken in plaats van opgevuld met nieuwe dieren. De fractie heeft vragen gesteld over mogelijke toekomstige testen op dieren in Oss en is nu in afwachting van een antwoord van Gedeputeerde Staten.