Partij voor de Dieren bezorgd om extra overlast vliegveld Seppe


2 maart 2015

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over de mogelijke grote uitbreiding van vliegbewegingen op vliegveld Seppe, tegenwoordig ‘Breda International Airport’. Het lijkt er sterk op dat er rekenfouten zijn gemaakt waardoor er veel meer vliegbewegingen mogen plaatsvinden dan oorspronkelijk de bedoeling was. De Partij voor de Dieren wil juist betere bescherming van de leefomgeving en natuur en heeft de provincie om opheldering gevraagd.

Volgens berekeningen zou het toegestane aantal vliegbeweging worden verhoogd van 58 duizend naar 160 duizend. Dit zorgt voor veel meer overlast voor de omwonenden en de natuur. Fractievoorzitter Marco van der Wel: “Zo’n ontzettend grote toename is onverantwoord en geheel niet in lijn met het huidige beleid. Het kan ook niet in de toegestane milieubelasting passen, aangezien het maximum aantal vliegbewegingen 58 duizend is. Het verschil is zo groot dat we ons afvragen hoe zo iets kan gebeuren. Wij willen hierover snel duidelijkheid van Gedeputeerde Staten.”

Aanleiding voor de vragen is een brief van een lid van de omgevingscommissie (CROSE) aan de commissaris van de Koning, waarin wordt uitgelegd welke fouten er zijn gemaakt bij de overgang naar een nieuwe rekenmethode. Aangezien er nog veel onduidelijkheden zijn wil de partij ook weten waarom de burgers uit Roosendaal, Halderberge, Rucphen en Etten-Leur, die namens de omwonenden in de omgevingscommissie zitten, geen provinciale ondersteuning krijgen bij de beoordeling van complexe dossiers zoals geluidsbelasting. De partij vindt dat de burgervertegenwoordigers die ondersteuning wel zouden moeten hebben aangezien zij een adviserende rol hebben.