Terug bij af met proef­dier­centrum Landerd Campus


25 februari 2015

Recent heeft Landerd Campus een vergunning gekregen om meer proefdieren te mogen houden. Naast muizen en ratten, kunnen binnenkort ook konijnen, hamsters, fretten en honden worden onderworpen aan pijnlijke, ziekmakende en soms dodelijke proeven. De Partij voor de Dieren vindt het verwerpelijk dat de provincie mee wil betalen aan nog meer dierproeven op Landerd Campus. Volgens de partij werkt de provincie daarmee dierproeven in de hand. “De provincie lijkt vooral bedrijvigheid te willen en heeft daarbij weinig oog voor het welzijn van dieren”, aldus fractievoorzitter Marco van der Wel.

De provincie Noord-Brabant heeft in maart 2014 twee miljoen euro geïnvesteerd in twee medische fondsen. Middels deze medische fondsen kunnen bedrijven die dierproeven doen een aanvraag doen voor financiële steun. Daarmee ondersteunt de provincie dierproeven. Fractievoorzitter Marco van der Wel: “Wij zijn geschrokken van deze vergunning voor konijnen, hamsters, fretten en honden. Het is een duidelijke keuze van het college geweest om dierproeven financieel mogelijk te maken en nu gaat het van kwaad tot erger. Dat terwijl het college een duidelijke keuze kan maken door alleen te investeren in alternatieven voor dierproeven, die beter zijn voor dier èn mens."

De Partij voor de Dieren strijd al sinds haar bestaan tegen dierproeven. Proefdieren ervaren veel pijn, angst en stress. Daarnaast zijn dierproeven omslachtige en inefficiënte methoden om meer te weten te komen over de menselijke gezondheid. Proefdiervrije technieken zijn veel betere voorspellers gebleken om onze kennis over ziekten en gezondheid bij de mens te vergroten. Mede dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer is het budget voor alternatieven voor dierproeven in Nederland inmiddels verdubbeld.