Partij voor de Dieren steunt burger­ini­ti­atief Stop verdroging Brabantse Wal


4 maart 2015

De Partij voor de Dieren heeft de afgelopen jaren meerdere malen kritische vragen aan het college gesteld over de verdrogingsproblematiek in de Brabantse Wal en de rol van waterleidingbedrijf Evides hier in. Ook kwam Tweede Kamerlid Esther Ouwehand in 2012 polshoogte nemen in het natuurgebied. De partij is erg blij met het burgerinitiatief en wil de initiatiefnemers van harte steunen.

In het voorjaar gaan leden van de Partij voor de Dieren daarom helpen om handtekeningen te verzamelen in Woensdrecht en de omliggende gemeenten om het burgerinitiatief ‘Stop verdroging Brabantse Wal’ te ondersteunen. Er zijn minimaal 1000 handtekeningen nodig om het onderwerp op de agenda van Provinciale Staten te zetten.

De Partij voor de Dieren wil dat het verdrogingprobleem structureel wordt aangepakt. De Brabantse Wal is een beschermd maar bedreigd gebied in het westen van Brabant en ligt in de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en een deel van Steenbergen en Roosendaal. De Brabantse Wal herbergt zeldzame flora- en faunasoorten en draagt hierdoor voor een belangrijk deel bij aan de biodiversiteit in Brabant.

Waterbedrijf Evides wint al sinds oudsher grondwater in het gebied. Hoewel Evides afspraken heeft gemaakt met de provincie Brabant en er in 2014 een nieuw convenant is afgesloten, onttrekt het waterleidingbedrijf jaarlijks nog steeds meer dan tien miljoen kubieke meter water uit de Brabantse Wal. Volgens de partij zal het gebied op deze manier blijven verdrogen. De Partij voor de Dieren pleit voor een definitieve oplossing, namelijk het drastisch terugschroeven van de grondwaterwinning om de verdroging tegen te gaan.