Partij voor de Dieren: Cleanergy Wanroij moet op non-actief


20 januari 2012

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant dient op 20 januari een motie in waarin Gedeputeerde Staten gevraagd wordt om het mestvergistingsbedrijf Cleanergy in Wanroij voorlopig op non-actief te zetten. Het bedrijf draait al ruim anderhalf jaar zonder geldige milieuvergunning. De Raad van State vernietigde de milieuvergunning die door de provincie aan het bedrijf verleend was. Cleanergy veroorzaakt veel overlast maar de provincie lijkt vooralsnog geen stappen te ondernemen om de onhoudbare situatie op te lossen.

De Partij voor de Dieren vraagt het College van Gedeputeerde Staten om het bedrijf stil te leggen zolang er geen geldige vergunning is. Statenlid Marco van der Wel: "De uitspraak van de Raad van State wordt niet serieus genomen. Er ligt nu alweer een nieuwe vergunningsaanvraag bij de overheid, maar ondertussen gaat de overlast onverminderd voort. Het recht van de omwonenden op een leefbare woonomgeving dient gerespecteerd te worden."

Het bedrijf Cleanergy op industrieterrein Molenveld veroorzaakt zoveel hinder dat omwonenden en andere bedrijven op het terrein zich geen raad meer weten. Naast de stank en geluidsoverlast vrezen zij ook voor de veiligheid in verband met mogelijk explosiegevaar. Cleanergy wil twee keer zo groot worden in de toekomst. Bovendien is het naastgelegen perceel bestemd voor een nieuw mestvergistingsbedrijf, wat doet vrezen voor een toename van de overlast.


Gerelateerd nieuws

Mestoverschot leidt tot illegale mestverwerking in Asten

DEN BOSCH, 13 JANUARI 2012. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant stelt vandaag vragen aan het College van Gedeputeerde St...

Lees verder

Verzoek aan provincie om jachtstop vanwege bijzondere winterse omstandigheden

DEN BOSCH, 6 FEBRUARI 2012. De statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Brabant vraagt het College van Gedeputeerde...

Lees verder