Verzoek aan provincie om jachtstop vanwege bijzondere winterse omstan­dig­heden


6 februari 2012

DEN BOSCH, 6 FEBRUARI 2012. De statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Brabant vraagt het College van Gedeputeerde Staten om een een volledig jachtverbod in te stellen vanwege de winterse omstandigheden. Alhoewel het jachtseizoen 1 februari ten einde liep wordt er onder andere nog wel op reeën, ganzen, vossen, zwijnen en konijnen gejaagd. Middels een provinciale ontheffing mogen deze dieren worden gedood omdat ze mogelijk schade aan landbouwgewassen kunnen veroorzaken. In 2010 werd door de provincie wel een beperkte jachtstop afgekondigd naar aanleiding van het winterweer.

Er is al enige tijd sprake van strenge vorst, en volgens de weersverwachtingen is er op korte termijn geen verandering te verwachten. De oppervlaktewateren zijn bevroren en op veel plaatsen is de bodem bedekt met sneeuw. Voedsel en water voor dieren wordt steeds beperkter. Hierdoor raken veel in het wild levende dieren uitgeput. Door de jacht worden bovendien, naast de bejaagde soorten, allerlei andere dieren opgeschrikt. Zij verlaten hierdoor hun schuilplaats en verbruiken onnodig energie die ze onder deze omstandigheden zelf hard nodig hebben om hun lichaamswarmte op peil te houden.

Statenlid Marco van der Wel: “Dieren hebben nu al moeite genoeg om te overleven en moeten met rust gelaten worden. Het voedsel wordt schaars en door de bevriezing van het water drogen de dieren uit. De Partij voor de Dieren vindt jacht hoe dan ook onacceptabel en onnodig, maar jagen op verzwakte dieren is nog verwerpelijker. Wij hopen dat de provincie Brabant dit ook inziet en jagers verbiedt om onder deze omstandigheden dieren te doden.”

U kunt de vragen hier inzien.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: Cleanergy Wanroij moet op non-actief

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant dient op 20 januari een motie in waarin Gedeputeerde Staten gevraagd wordt om het me...

Lees verder

Opschorting van doden watervogels, schieten op reeën gaat door

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant is blij met het besluit van Gedeputeerde Van den Hout om de ontheffing voor het dode...

Lees verder