Mest­over­schot leidt tot illegale mest­ver­werking in Asten


16 januari 2012

DEN BOSCH, 13 JANUARI 2012. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant stelt vandaag vragen aan het College van Gedeputeerde Staten over de overlast rond mestverwerkingsbedrijf Koolen in Asten. Het bedrijf opereert al jaren zonder milieuvergunning en een geldig bestemmingsplan ontbreekt. De gemeente Asten was op de hoogte van de onwettige situatie maar trad niet op omdat de veehouders met het mestoverschot in hun maag zitten.

De Partij voor de Dieren wil graag van het College weten hoe lang zij al op de hoogte was van de illegale praktijken en welke stappen de provincie heeft ondernomen om hier iets aan te doen. De Partij voor de Dieren ontvangt regelmatig signalen van omwonenden van mestverwerkingsbedrijven over overlast door stank en lawaai. Zo is momenteel een mestvergistingsinstallatie in Wanroij in opspraak door ernstige geurhinder, en ook in Oijen is sprake van overlast. Beide bedrijven moesten vorig jaar boetes betalen van de rechter omdat ze de normen overtraden.

Statenlid Marco van der Wel: "Ondernemers en gemeenten moeten zich net als iedereen aan de wet houden, dit soort situaties schept een onwenselijk precedent. De enige oplossing voor het mestoverschot is het terugdringen van de veestapel in Brabant. Bovendien willen wij bij het college aandringen op een betere provinciale handhaving."

U kunt de vragen hier inzien.