Overlast mest­ver­gister Cleanergy Wanroij onac­cep­tabel


13 januari 2012

DEN BOSCH, 13 JANUARI 2012. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant stelt vandaag vragen aan het College van Gedeputeerde Staten over de overlast rond mestvergistingsbedrijf Cleanergy in Wanroij. De installatie zorgt al jaren voor ernstige overlast voor omwonenden en is vorig jaar nog beboet voor stankhinder. Cleanergy, dat sinds kort mede in handen is van de ZLTO, wil in de toekomst twee keer zo groot groeien.

De Partij voor de Dieren wil graag van het College weten of zij dergelijke overlast voor omwonenden acceptabel vindt, of zij de uitbreiding van de installatie wenselijk vindt en of zij afstandcriteria voor mestvergisters gaat hanteren. Statenlid Marco van der Wel: “Gezien de overlast zou de installatie direct moeten sluiten, en van uitbreiding kan dus absoluut geen sprake zijn!”

De Partij voor de Dieren vindt de situatie zeer zorgelijk en is van mening dat de opwekking van energie uit mest niet gestimuleerd en gesubsidieerd moet worden. Het opwekken van energie uit mest bestendigt de vee-industrie, terwijl juist gestreefd moet worden naar een afname van het aantal dieren in Brabant. Bovendien is energie uit mest niet duurzaam omdat veevoer afkomstig is uit gebieden waar regenwouden gekapt worden voor sojaplanten.

U kunt de vragen hier inzien.

Eerder deed de Partij voor de Dieren al aanbevelingen met betrekking tot duurzame energie aan de provincie Brabant in een eigen nota. U kunt de nota "Noord-Brabant, waar duurzaam echt duurzaam is" hier inzien.