Uitbreiding vliegveld Seppe verstoort natuur


6 januari 2012

De gemeente Haldenberge is voornemens om luchthaven Seppe uit te breiden. De Partij voor de Dieren is van mening dat de provincie uitbreiding niet mag toe staan omdat deze strijdig is met de Beleidsnota luchtvaart van oktober 2010 en de Verordening Ruimte en heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

De Partij voor de Dieren vindt de uitbreiding ongewenst omdat het natuur en milieu te veel aantast en ook meer overlast voor omwonenden tot gevolg heeft. De Partij voor de Dieren begrijpt dan ook niet waarom de gemeente de groei van de luchthaven toch wil doorzetten ondanks dat de plannen strijdig zijn met zowel het provinciaal beleid als de Verordening Ruimte. Uitbreiding van het vliegveld is dus niet mogelijk. Statenlid Marco van der Wel: ‘De provincie moet niet afwijken van de eigen, vastgestelde plannen omdat een gemeente bedenkt dat het wel aardig is om een vliegveld uit te breiden. Gezien de nadelen voor natuur, milieu en burgers, zou het vreemd zijn als partijen in de provincie achteraf toch instemmen met het project Airparc Seppe’.

In de Beleidsnota Luchtvaart stelt de provincie dat er slechts ruimte is voor een zeer beperkte groei van luchthaven Seppe binnen de bestaande vergunning. Bovendien geeft de Verordening Ruimte aan dat het gebied een agrarische bestemming heeft, waardoor er geen bedrijven en kantoren gebouwd mogen worden. Afgelopen november heeft de provincie al 37 pagina’s kritiek gegeven op het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Halderberge, waaruit blijkt dat de gemeente zorgvuldiger moet omgaan met de Verordening Ruimte.

u kunt de vragen hier inzien.