Partij voor de Dieren en Gede­pu­teerde Staten: Vosvrien­de­lijke gebieden zijn mogelijk


27 november 2013

De provincie Noord-Brabant is het eens met staatssecretaris Dijksma dat de vos, waar mogelijk, moet worden ingezet om zijn natuurlijke prooi de gans te bestrijden. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten vandaag geantwoord op vragen van de Partij voor de Dieren over vosvriendelijke gebieden.

Verder is duidelijk dat de provincie niet onwillig is om maatwerk voor de vos te leveren, maar dat dat vanwege de huidige wetgeving niet kan. Op dit moment heeft het Rijk bepaald dat in Nederland zonder pardon op vossen mag worden gejaagd, ook als blijkt dat vossen nuttig bij het herstellen van een natuurlijk evenwicht. De provincie geeft aan dat zij meer zeggenschap zou willen hebben over de wetgeving die bepaald dat op vossen mag worden gejaagd.

De Partij voor de Dieren hoopt dat het Rijk de wetgeving zal aanpassen. Wanneer provincies zelf mogen bepalen waar en wanneer op de vos mag worden gejaagd komen vosvriendelijke gebieden een stap dichterbij. En dat is pure winst voor de natuur, vindt de partij. Overigens wordt ten onrechte beweerd dat vossen een gevaar vormen voor de weidevogelstand. Het rapport 'Predatie bij weidevogels' van SOVON toont echter het tegendeel aan.