Brabant blijft onren­dabele mest­ver­gisters finan­cieren


20 november 2013

Een motie waarin de provincie wordt opgeroepen mestvergisting niet langer te financieren is vrijdag door de Provinciale Staten afgewezen. De Partij voor de Dieren diende de motie in omdat mestvergisting weinig marktpotentie heeft en bovendien de mestproblematiek niet oplost.

Door tegenstemmen van de fracties van de VVD, het CDA, de SP en D66 was er geen meerderheid voor ‘motie mestvergisters’. Het gevolg is dat de mogelijkheid open blijft dat Brabant investeert in economisch onrendabele en niet-duurzame installaties die de omwonenden bovendien geur- en geluidsoverlast bezorgen.

Wij zijn tegen: