Zwerf­kat­ten­jacht in Brabant gaat door


15 november 2013

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend om de zwerfkattenjacht in Brabant te beëindigen. Veel partijen steunden de motie, echter de motie heeft het net niet gehaald. Daardoor mag de zwerfkattenjacht in Brabant voorlopig doorgaan ondanks dat landelijk een motie tegen de kattenjacht is aangenomen.

Fractievoorzitter voor de Partij voor de Dieren Marco van der Wel is teleurgesteld: ’’In Brabant worden ongeveer 2000 katten per jaar doodgeschoten en daarbij zitten ook veel katten die gewoon een eigenaar hebben. We vinden het onvoorstelbaar dat er vandaag de dag nog partijen zijn die dat tolereren. Dat ongeveer 3000 zwerfkatten zorgen voor aantasting van een vogelstand van honderden miljoenen vogels is een fabeltje dat op geen enkel rapport is gebaseerd en dat waarschijnlijk verzonnen is door de jagers zelf."

De motie van de Partij voor de Dieren kreeg in de provincie steun van GroenLinks, SP, D66, PVV, 50plus en OSN. De fracties van het CDA, VVD en PvdA stemden tegen een einde aan de zwerfkattenjacht.

In 3 weken tijd hebben landelijk 136.113 mensen een petitie van de Dierenbescherming ondertekend tegen het afschieten van zwerfkatten. En op 12 november jl. is met steun van PVV, PvdA, SP, D66, GL, 50+ een motie van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer aangenomen die afschot van katten niet meer toestaat. Opmerkelijk is dat juist de provinciale PvdA fractie tegen de motie stemde. Voor Brabant is het nu afwachten tot het landelijk beleid wordt ingevoerd en tot die tijd zullen katten gewoon worden afgeschoten.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil vosvriendelijke gebieden!

De Partij voor de Dieren vraagt aan de gedeputeerde van Ecologie en Handhaving om de regie te nemen over het jachtbeleid met ...

Lees verder

Brabant blijft onrendabele mestvergisters financieren

Een motie waarin de provincie wordt opgeroepen mestvergisting niet langer te financieren is vrijdag door de Provinciale State...

Lees verder