Partij voor de Dieren wil vosvrien­de­lijke gebieden!


5 november 2013

De Partij voor de Dieren vraagt aan de gedeputeerde van Ecologie en Handhaving om de regie te nemen over het jachtbeleid met betrekking tot de vos in Brabant. De vos is de natuurlijke vijand van de gans, die veel schade aan landbouwgewassen veroorzaakt. Meer vossen betekent minder ganzen en dus minder schade.

De schade veroorzaakt door ganzen werd in 2010-2011 geschat op 5.3 miljoen, de overheid wil daarom ganzen vergassen met co2. Aan de andere kant wordt de natuurlijke vijand van de gans, de vos, zonder pardon in grote getale afgeschoten. Dit wordt nu wettelijk geregeld door het Rijk, maar de Partij voor de Dieren wil dat de jacht op vossen onder de bevoegdheid van de provincie komt. Dan kan door middel van het geven van een ontheffing, door de provincie maatwerk worden geleverd in de vossenjacht.

De Partij voor de Dieren wil weten of de provincie, in navolging van staatssecretaris Dijksma, van mening is dat de vos waar mogelijk moet worden ingezet om de gans te bestrijden. Fractievoorzitter Marco van der Wel: ‘’De vos moet worden ingezet om de ganzenpopulatie te beheersen. Wij vinden dat, net zoals de gans, vossen alleen mogen worden gedood als zij veel overlast veroorzaken en verder met rust moeten worden gelaten.’’

De Partij voor de Dieren hoopt dat de provincie deze boodschap wil overbrengen naar het Rijk en dat er uiteindelijk vosvriendelijke gebieden kunnen worden gecreëerd in Brabant.

Bron: Doorrekenen ganzenscenario G7 en IPO
http://www.clm.nl/uploads/pdf/790-Doorrekenen_ganzenscenario_G7_IPO-web.pdf