Partij voor de Dieren en Marc van Roosmalen maken biodi­ver­si­teitstour door Brabant


20 mei 2010


Op zaterdag 22 mei, de internationale dag van de biodiversiteit, organiseert de Partij voor de Dieren Brabant een 'biodiversiteits-tour' door Brabant met de bekende bioloog Marc van Roosmalen. Tijdens de tocht worden diverse gebieden en organisaties bezocht om zo een beeld te geven van de actuele stand van zaken van de biodiversiteit in Brabant, en het dieren-, natuur- en milieubeleid in de provincie. Statenlid Birgit Verstappen, partijleider Marianne Thieme, leden van de werkgroep van de Partij voor de Dieren en vertegenwoordigers van diverse organisaties gaan met van Roosmalen op stap in natuurgebied de Peel en weidevogelgebied Den Opslag, en bezoeken de vogelopvang in Zundert.

Tijdens wandelingen en rondleidingen wordt informatie uitgewisseld tussen mensen die ieder op hun eigen manier vechten voor behoud en herstel van biodiversiteit. Marc van Roosmalen, Brabander van geboorte, maar nu wonend en werkend in Brazilië, zal zijn visie geven op wat hij ziet. Ook legt hij verbanden tussen zijn geboortestreek en Brazilië. Brabant en Brazilie lijken los van elkaar te staan maar hebben vele raakvlakken. Zowel het Braziliaanse woud als Brabant hebben te maken met verdroging, verzuring en soortenachteruitgang. Ook is er de soja-connectie: de grootschalige houtkap van het Amazone-gebied vindt plaats voor het telen van soja die in veevoer verdwijnt voor de Brabantse varkens en kippen. Diezelfde varkens en kippen zorgen door de uitstoot van ammoniak voor de teloorgang van de Brabantse natuur. Een ander verband is de illegale handel in tropische dieren waarin Nederland een aanzienlijke rol speelt. Een deel van deze dieren eindigt uiteindelijk in opvangcentra. Ook is er de wereldomvattende problematiek van te hoge CO2 uitstoot, waarin veehouderij een grote rol speelt. De hierdoor optredende klimaatverandering heeft negatieve consequenties voor veel plant- en diersoorten.

De Peel is een gebied dat veel te lijden heeft van de uitstoot van de intensieve veehouderij. Tijdens de wandeling door de nog aanwezige bijzondere natuur wordt verteld over de soorten die in het gebied voorkomen, de bedreigingen in de vorm van verdroging, ammoniakuitstoot en het inperken van het leefgebied, en de invloed van de Natuurbeschermingswet op natuurbehoud.
Natuurgebied Den Opslag is één van de belangrijkste weidevogelgebieden van Brabant en er huizen veel bedreigde diersoorten. Het gebied staat onder druk vanwege het aanleggen van 'nieuwe natuur', waarbij het leefgebied van de nu aanwezige dieren en planten verloren dreigt te gaan. Het geld dat nodig is om deze parels te behouden wordt wegbezuinigd en de EHS, het geplande Nederlandse netwerk van natuurgebieden staat flink onder druk.
In vogelopvangcentrum Zundert worden zowel inheemse als uitheemse vogels opgevangen die bijvoorbeeld door vergiftiging, verkeer of onwetendheid in de problemen zijn gekomen. Ook worden vogels verzorgd die door justitie zijn opgevangen bij illegale handelaren. Dieren zoals egels, reeën en diverse reptielen vinden er onderdak voordat ze weer in de natuur worden uitgezet.

Marc van Roosmalen is deze week in Nederland om zijn nieuwe paspoort op te halen. De tot Braziliaan genaturaliseerde Tilburger werd in 2007 in Brazilië gearresteerd en gevangengezet op beschuldigingen van ‘biopiraterij’ en het zonder vergunning houden van weesapen en was sindsdien 'statenloos'. Met hulp van een aantal actieve leden van de Partij voor de Dieren kreeg van Roosmalen zijn Nederlandse paspoort terug, waarmee hij zijn werk voor mens en dier in Brazilië kan voortzetten.

Pers / verslaggevers die zich willen aansluiten bij (delen van) het programma of geinteresseerd zijn in een interview kunnen contact opnemen met de organisatoren via brabant@partijvoordedieren.nl

Gerelateerd nieuws

PvdD stelt vragen over vernielen weidevogelnesten De Hilver

De statenfractie heeft vandaag schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over het vernielen van weidevogelneste...

Lees verder

Opinie: Kinneging te kort door de bocht

Kinneging trekt flink van leer tegen Marianne Thieme (http://weblogs.nrc.nl/verdraaidefeiten/2010/05/thieme-terug-naar-grie...

Lees verder